Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Weten hoeveel een advocaat kost?

Hoeveel kost een advocaat

Kies je eigen tariefvorm: Zo beheers je de advocaatkosten

Helaas staan veel advocaten bekend om de onvoorspelbaarheid van hun kosten. Er zijn maar weinig advocaten die van tevoren een goede inschatting durven te geven van de kosten die hun cliënten voor hun begeleiding kwijt zullen zijn. De advocaten van Swart Legal kunnen dat wel goed inschatten. Zij helpen je de kosten te beheersen, ondermeer met onderstaande tips.

Onze advocaten begrijpen heel goed dat onze klanten van tevoren willen weten waar zij aan toe zijn, zeker ook als het op advocaatkosten aankomt. Wij zijn van mening dat je alleen een goede advocaat kunt zijn als je van tevoren goed kunt inschatten hoeveel tijd je aan een zaak zult gaan besteden.

Hieronder geven wij weer welke vormen van tariefafspraken je kunt maken om de advocaatkosten in de hand te houden. In een ander artikel informeren wij je welke mogelijkheden er zijn om gemaakte advocaatkosten door derden vergoed te krijgen: Vergoeding van advocaatkosten.

Kies uit deze tariefvormen:

De kosten voor het inhuren van één van onze advocaten laat zich samenvatten in onderstaande tariefvormen. Hieronder lichten we verder toe hoe bij elk van de onderstaande tariefvomen de kosten van onze advocaten zijn opgebouwd. Zo weet je hoe je deze kosten beheersbaar kunt houden. En bepaal je zelf welk tarief je passend vindt voor jouw situatie.

 1. Uurtarief
 2. Tijdsbegroting
 3. Op basis van budget
 4. Verlaagd uurtarief met succesfee
 5. No cure, no pay
 6. Betaalbaar vast tarief
 7. Abonnement

Hoe worden de kosten van een advocaat berekend?

Voor de berekening van de advocaatkosten hanteren wij verschillende tariefvormen. Hieruit kun je als klant kiezen. Uitgangspunt is dat afspraken over advocaatkosten voor jou transparant en duidelijk zijn. Wij sommen de tariefmogelijkheden hieronder voor je op:

1. Uurtarief

Voor advieszaken en maatwerk hanteren onze advocaten een uurtarief. De hoogte van dit uurtarief hangt af van meerdere factoren. Voor particulieren en middeninkomens, evenals voor startups hanteren wij een verlaagd tarief. Voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf hanteren wij ons standaard tarief. Ons specialistentarief rekenen wij als het aankomt op grotere financiële belangen. Wij rekenen geen kantoorkosten. Wij bespreken de tarieven tijdens het intakegesprek.

2. Tijdsbegroting

Belangrijker dan het uurtarief is in onze ogen de begroting hoeveel tijd wij gemiddeld kwijt zijn aan de behandeling van een kwestie. Op basis van onze jarenlange ervaring kunnen wij nauwkeurige begrotingen maken van de te besteden tijd in een zaak. Indien je dat wenst, kunnen wij ook voor jou vooraf een gespecificeerde tijdsbegroting geven.

Zo kunnen wij als voorbeeld noemen de onderhandelingen die nodig zijn om te komen tot de beëindiging van een arbeidscontract. Wij onderscheiden tijdens onze werkzaamheden 3 fases, te weten:

 • De opstartfase;
 • De onderhandelingsfase;
 • De afrondende fase.

- De opstartfase is hierin cruciaal. In de opstartfase zetten wij de zaak op de rit door middel het intakegesprek (gemiddeld 1 tot 2 uren), de studie van de stukken (gemiddeld 1 tot 2 uren), het opstellen van een plan van aanpak (gemiddeld 1 tot 2 uren) en het opstellen van de eerste brief aan de wederpartij (gemiddeld 1 tot 2 uren) .

- De onderhandelingsfase bestaat doorgaans uit het voeren van telefoongesprekken met zowel de wederpartij als de klant. Ook blijkt in deze fase het uitwisselen van correspondentie niet altijd onontkoombaar. Gemiddeld kosten deze fase aan tijdsbesteding tussen 3 en 10 uren.

- De afrondende fase bestaat doorgaans uit het opstellen van een vaststellingsvereenkomst, dat eerst aan jou als klant in concept wordt voorgelegd en daarna aan de wederpartij wordt toegezonden (gemiddeld 2 tot 4 uren). Vervolgens dienen in overleg met de wederpartij en jou als klant de puntjes op de i te worden gezet (gemiddeld 2 uren). Tot slot zal er nog enige aandacht nodig zijn voor het uitwisselen van de originele, voor akkoord ondertekende documenten (gemiddeld een uur).

Voor de tijdsbegroting bij het voeren van een procedure, hanteren wij een soortgelijk fasensysteem. Voor de opstartfase geldt bij het voeren van een procedure min of meer hetzelfde. Indien vervolgens blijkt dat partijen met het onderhandelen niet nader tot elkaar zullen komen, zal de tweede fase met name bestaan uit het opstellen van een dagvaarding of verweerschrift (doorgaans gemiddeld een uur per pagina). Tot slot zal doorgaans tijd moeten worden besteed aan de voorbereiding van de zitting bij de rechter (gemiddeld 2 uren), alsmede uit het bijwonen van die zitting zelf (gemiddeld 2 tot 4 uren).

3. Op basis van budget

Het is ook heel goed denkbaar dat wij als advocaten je alleen op de meest cruciale momenten in een (dreigend) conflict hoeven bij te staan. Dat is geheel afhankelijk van jouw eigen wensen en behoeftes. Wellicht zie je mogelijkheden een deel van de conflictaanpak zelf te doen. Wellicht zie je mogelijkheden om voor een deel onderhandelingen zelf te voeren of de eerste brieven zelf te schrijven.

Ook is het bij sommige rechters mogelijk zonder advocaat te procederen, zoals bij de kantonrechter en bij de bestuursrechter. Mogelijk heb je voldoende aan een steun in de rug van een advocaat op de achtergrond of wil je alleen een brief of contract laten checken. Ook is het denkbaar dat je onze advocaten alleen het inleidende processtuk (zoals een dagvaarding of verzoekschrift) wilt laten opstellen.

4. Verlaagd uurtarief met succesfee

Regelmatig vragen onze klanten of het mogelijk is onze werkzaamheden uit te voeren op basis van no cure no pay. Het uitvoeren van onze werkzaamheden op basis van no cure no pay is echter op grond van de gedragsregels voor advocaten maar in enkele zaken toegestaan, zie hierboven. Daarom willen wij buiten incassozaken en letselschades geen tariefafspraken maken op basis van no cure no pay.

Wat echter wel is toegestaan is het afspreken van een verlaagd uurtarief, te verhogen met een percentage als succesfee. Voor het berekenen van een succesfee bepalen wij in overleg met onze klanten het te bereiken doel. Op basis van het doel wordt het percentage van de succesfee berekend. Het ligt bij deze vorm van tariefafspraken voor de hand dat bij een reëel te verwachten uitkomst op basis van het beschreven doel de advocaatkosten hoger liggen dan als dezelfde werkzaamheden tegen een normaal uurtarief zouden zijn behandeld. Een succesfee is alleen bedoeld om onze commitment in een zaak af te geven en mag op grond van de gedragsregels voor advocaten niet méér zijn dan het dubbele van het afgesproken uurtarief.

Als succesfee hanteren wij doorgaans een percentage tussen 5 procent en 20 procent. Als wij verwachten dat door onze inzet een extra resultaat van € 50.000,- haalbaar is, dan zullen wij bij een afgesproken succesfee van 5 procent een aanvullende factuur van € 2.500,-, excl. BTW mogen toesturen. In de opdrachtbevestiging formuleren we in overleg met jou de opbrengst waarover wij de succesfee mogen berekenen.

Doorgaans zijn wij bereid om akkoord te gaan met het afspreken van een succesfee in bijvoorbeeld de navolgende gevallen:

 • Onderhandelingen over de beëindiging van een arbeidscontract met een gouden handdruk
 • het voeren van verweer tegen een beëindiging van een arbeidscontract
 • Handelsvorderingen
 • Aansprakelijkheidsprocedures

5. No cure, no pay

Het verrichten van werkzaamheden op basis van no cure, no pay, is voor advocaten in een beperkt aantal gevallen toegestaan, namelijk bij:

 • Incasso's
 • Aansprakelijkheidsprocedures in letselzaken

Voor incasso's hanteren we een tarief van 15 procent van het buitengerechtelijk geïncasseerde bedrag

Heb je als slachtoffer letselschade geleden of ben je nabestaande in een overlijdensschadezaak? Dan mogen wij als jouw advocaat met je de afspraak maken dat je ons pas betaalt als je van de rechter een schadevergoeding krijgt toegewezen of als we een schadevergoeding hebben onderhandeld. Op basis van onze beroepsregels is deze afspraak aan beperkingen gebonden. Meer informatie lees je in deze brochure van de Nederlandse Orde van Advocaten: Resultaatgerelateerde beloning, over 'no cure no pay'.

6. Betaalbaar vast tarief

Voor veelgevraagde diensten en producten hanteren onze advocaten betaalbare vaste tarieven. Deze vaste tarieven zijn gebaseerd op onze jarenlange kennis en ervaring. Op basis van onze jarenlange kennis en ervaring kunnen wij een goede inschatting maken van de benodigde tijd. Bovendien hebben wij onze processen zodanig ingericht dat wij snel en efficiënt kunnen werken en een zaak vlot kunnen oppakken. Wij zien er geen belang in om een zaak eindeloos te rekken, maar begrijpen juist dat jij als klant behoefte hebt aan snelle duidelijkheid.

Vanwege de toenemende vraag in de markt naar betaalbare vaste tarieven heeft Swart Legal  voor de meest voorkomende diensten een webshop ontwikkeld. Van deze diensten hebben we producten gemaakt waarvoor onze advocaten vaste tarieven hanteren. Op deze manier kunnen we efficiënt werken en voor jou de kosten laag houden. Lever meteen online de stukken aan en ontvang gratis advies over de beste aanpak.

7. Abonnement

Veel advocatenkantoren bieden een abonnement aan. Een abonnement kan meerdere voordelen hebben. In de eerste plaats weet je met een abonnement dat je je advocaat altijd kan bereiken zonder dat je je bij elk telefoontje al bij voorbaat zorgen maakt over de kosten. Je spreekt met je advocaat een vast bedrag per maand af. Op die manier worden de kosten over een heel jaar verspreid. Bovendien houdt een abonnement vaak in dat je flinke kortingen kunt krijgen.

Lees ook ons aanbod: AdvocatenAbonnement

Kosten van derden

Onder de kosten voor de advocaat zijn niet begrepen de kosten die aan derden moeten worden uitgegeven. Zo zal bij het voeren van een procedure een deurwaarder moeten worden ingeschakeld voor het uitbrengen van de dagvaarding (meestal rond € 80,- per dagvaarding). Bij procedures met buitenlandse partijen zullen soms vertaalkosten (gemiddeld € 0,12 tot € 0,15 per woord) moeten worden gemaakt. Soms kan het handig zijn om bij een notaris een ambtsedig proces-verbaal als getuigenverklaring op te laten maken. Ook zijn de kosten voor het inschakelen van experts niet altijd onontkoombaar. Tot slot moet je er rekening mee houden dat bij procedures de rechtbank griffierechten in rekening zal brengen.

Vergoeding van advocaatkosten

Wil je weten welke mogelijkheden er zijn om advocaatkosten vergoed te krijgen? Lees dan ons artikel: Vergoeding van advocaatkosten.

Afspraken maken over advocaatkosten

Na bestudering van de stukken en het vrijblijvende intakegesprek kunnen de advocaten van Swart Legal de omvang van de te besteden tijd en dus van de te maken kosten voor de advocaat en van derden nauwkeurig inschatten. Desgevraagd zijn onze advocaten graag bereid deze tijdsinschatting vast te leggen in het plan van aanpak. Wij verwijzen naar dit plan van aanpak in onze opdrachtbevestigingen.

Indien je in aanmerking komt voor een van onze veelgevraagde diensten voor vaste tarieven, zullen wij dit vaste tarief in onze opdrachtbevestiging met je vastleggen. Wij weten dat jij als klant veel waarde hecht en vaste en heldere afspraken over onze tarieven. Je weet dan exact waar je aan toe bent, zonder het risico op onvoorziene extra kosten. Hiermee bieden wij je de ideale manier om uw advocaatkosten in de hand te houden.

Tarief voor intake

Het Intakegesprek is bij ons vrijblijvend en ter kennismaking. Graag bespreken wij jouw kwestie meteen inhoudelijk aan de hand van de relevante stukken en voorzien we je van ons advies over de beste aanpak. Je betaalt ons alleen voor dit gesprek als je dit zinvol hebt gevonden, er iets aan hebt gehad en er tevreden over bent. Zodra we een afspraak met je inplannen, kunnen we je aangeven hoeveel tijd we verwachten hiervoor nodig te hebben en welk tarief hiervoor geldt.

Meer informatie over hoeveel een advocaat kost

Wil je meer weten over de kosten van onze advocaten, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Heb je interesse in onze diensten voor vaste tarieven? Kies dan hier de dienst je wilt afnemen, lever ons direct online de gevraagde stukken aan en ontvang gratis advies over de beste aanpak. Wil je ons eerst spreken? Bel ons dan gerust op: 085 - 020 10 10.

Juridische Informatie

Hoeveel kost een advocaat

Weten hoeveel een advocaat kost?

Lees meer

Geschiedenis Swart Legal

<em>Swart Advocaten</em> zelfstandig verder

Lees meer

Advocaat Arbeidsrecht

Zo vind je de Beste Arbeidsrechtadvocaat!

Lees meer

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy