Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Pensioenrecht

Conflict over pensioenrechten aanpakken

De opbouw van je pensioen gebeurt meestal via de werkgever. De werkgever dient op haar beurt de overeengekomen pensioenvoorziening onder te brengen bij een pensioenuitvoerder, zoals een pensioenfonds of een verzekeraar. Bij een conflict over pensioenrechtent zal de werknemer daarom in de eerste plaats bij zijn werkgever of diens rechtsopvolger aankloppen. 

Pensioen niet nagekomen

Onze advocaten zien in de praktijk dat het vaak misgaat met de pensioenregelingen die aan werknemers worden toegezegd. Een veelvoorkomende misser is bijvoorbeeld een onvoldoende concreet aanbod in een arbeidscontract, waaraan in de praktijk geen uitvoering is gegeven, maar waarop de werkgever desalniettemin aangesproken kan blijven worden. Een andere misser die we regelmatig voorbij zien komen is de werkgever die onverwacht valt onder de werkingssfeer van een pensioenfonds en heeft verzuimd te voldoen aan een wettelijke plicht tot pensioenafdracht aan dat pensioenfonds.

Versobering pensioen

Conflicten over pensioenaanspraken kunnen zich ook voordoen nadat het arbeidscontract met de onderliggende arbeidsvoorwaarden zoals het pensioen zijn versoberd. Zo zijn in de loop van de jaren bij veel bedrijven de pensioenen in de eindloonregelingen en middelloonregelingen nogal fors versoberd. De wijzigingen en versoberingen van die arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden en pensioenvoorzieningen zijn lang niet altijd op een goede manier doorgevoerd. Indien de werknemer niet bewust met die eenzijdige wijziging heeft ingestemd, kan hij op het oorspronkelijke pensioenreglement aanspraak blijven maken.

Pensioen bij ontslag

Bij ontslag speelt de overeengekomen pensioenvoorziening ook een belangrijke rol. Indien de werknemer gebruik maakt van zijn recht op waarde-overdracht kunnen de werkgever onverwacht worden geconfronteerd met een forse naverrekening. Dat zal met name het geval zijn indien de verzekeraar waaraan de waarde-overdracht heeft plaatsgevonden andere rekenrentes hanteert. Het is belangrijk in een nieuw arbeidscontract en een vaststellingsovereenkomst op dit risico te anticiperen. Daarnaast zijn er bij het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst vaak nog fiscale mogelijkheden om een deel van de te betalen ontslagvergoeding te alloceren voor aanvulling op een mogelijk pensioengat.

Afstandsverklaring pensioen

In de praktijk zien we dat werkgevers en werknemers nog wel eens afspraken maken over het doen van afstand van pensioenrechten. Het is voor werkgevers echter uiterst risicovol een werknemer een afstandsverklaring te laten ondertekenen. Een afstandsverklaring kan door een werknemer namelijk in veel gevallen vrij eenvoudig worden vernietigd, waarna hij alsnog aanspraak heeft op de oorspronkelijk toegezegde pensioenvoorziening, Voor werkgevers is het dan ook van belang zich te laten adviseren over een waterdichte afstandsverklaring. Voor werknemers die ooit een afstandsverklaring hebben ondertekend kan het zeer de moeite waard zijn na te gaan of deze kan worden vernietigd waardoor alsnog aanspraak op pensioen bestaat. 

Meer informatie over pensioenrecht

Zie voor meer informatie ons artikel De Valkuilen bij Pensioenregelingen en Legal Scan Pensioenvoorwaarden. De arbeidsrechtadvocaten van Swart Legal hebben jarenlange succesvolle ervaring met pensioenrecht, pensioenkwesties, pensioenclaims en pensioenaanspraken. Wij kunnen vooraf een goede inschatting maken of jouw pensioenclaim een goede kans van slagen heeft. Indien je terecht komt in een conflict over pensioenrechten, nodigen wij je uit naar onze aanpak te informeren.

 

 

 

Lees ook

Pensioenschade bij ontslag

Bij ontslag ontstaat inkomensschade. Immers, het is voor de werknemer dan nog maar afwachten of hij elders eenzelfde salaris zal...

Lees meer

Het pensioensysteem

Bij de visualisering van het opbouw van het pensioen in Nederland wordt gewerkt met het model van het zogenoemde pensioenhuis. D...

Lees meer

Pensioenschade bij overgang onderneming

Artikel 7:664 BW bepaalt dat de overgang van rechten en verplichtingen van werknemer bij overgang van onderneming niet van toepa

Lees meer

Bewezen Resultaten

Kostbare wijziging van pensioenregeling

Een voormalige medewerker van een grote bouwonderneming had gedurende meer dan 25 jaren pensioen opgebouwd. Hij ontdekte echter ...

Lees meer

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy