Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Verzekeringsrecht

Ervaren Advocaat Verzekeringsrecht

Zoek je een advocaat verzekeringsrecht, bijvoorbeeld vanwege een (dreigend) conflict met een verzekeraar? De advocaten van Swart Legal hebben meer dan 25 jaar kennis van en ervaring met verzekeringskwesties. Graag informeren wij je waarmee onze advocaten verzekeringsrecht zich bezighouden, wanneer je ons inschakelt en hoe we een verzekeringsgeschil aanpakken.

Waarom een advocaat verzekeringsrecht inschakelen

Onze advocaten verzekeringsrecht adviseren, onderhandelen en procederen bij verzekeringsgeschillen. Een groot deel van het verzekeringsrecht is geregeld in titel 7.17 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin zijn gedetailleerde voorwaarden opgenomen waaraan een rechtsgeldige verzekeringsovereenkomst dient te voldoen, hoe verzekeringsnemer en verzekeraar zich tegenover elkaar dienen te gedragen en onder welke beperkte gevallen een verzekeraar een verzekeringsuitkering mag weigeren. Een deel van deze wettelijke voorschriften zijn dwingend voorgeschreven en van een deel mag de verzekeraar via de polisvoorwaarden afwijken.

Omdat de aanleiding voor verzekeringskwesties vaak aansprakelijkheidsvraagstukken betreft, heeft een goede verzekeringsrechtadvocaat tevens diepgaande kennis van en ervaring met het aansprakelijkheidsrecht. Lees ook: Ervaren Advocaat Aansprakelijkheidsrecht

Onze verzekeringsrechtadvocaten hebben gespecialiseerde en verdiepende cursussen verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht gevolgd en hiemee meer dan 25 jaar uitgebreide praktijkervaring. Eén van onze advocaten is docent bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) op het gebied van het verzekeringsrecht. Daarnaast onderhouden onze advocaten nauwe banden met (contra-)expertisebureaus.

Wanneer je onze advocaten verzekeringsrecht inschakelt

Onze advocaten verzekeringsrecht worden met name ingeschakeld als de verzekeraar weigert een schade-uitkering te betalen. De verzekeraar kan voor die weigering tal van redenen proberen aan te voeren. Veelvoorkomende redenen die wij dagelijks tegenkomen zijn:

 • De verzekerde zou bij het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst aanvraagformulieren niet correct hebben ingevuld of op een andere manier niet hebben voldaan aan zijn informatie- en mededelingsplicht
 • De geclaimde schade zou niet onder de verzekeringsdekking vallen
 • De verzekerde schade zou te laat zijn gemeld
 • Tijdens de looptijd van de verzekering zou de verzekerde toestand zijn gewijzigd waardoor de dekkingsomschrijving niet meer zou voldoen, zoals een gewijzigde bestemming, langdurige vakantie, leegstand
 • De verzekeraar stelt dat de verzekeringsnemer zelf het voorval heeft veroorzaakt waardoor geen aanspraak zou bestaan op verzekeringsuitkering
 • De verzekeringsnemer zou te weinig hebben gedaan om te voorkomen dat de schade heeft kunnen ontstaan en zou niet hebben voldaan aan de op hem of haar rustende zorgplichten
 • De verzekeraar stelt aan de hand van een zogenaamd onafhankelijk onderzoeksrapport dat de verzekeringsnemer zou hebben gefraudeerd
 • Er zou sprake zijn van onderverzekering
 • De verzekeraar betwist de omvang van de berekende en geclaimde schade-uitkering

Met al deze vaak gezochte redenen weten de verzekeringsadvocaten van Swart Legal vaak korte metten te maken. In veel gevallen blijken verzekeraars bijvoorbeeld hun eigen polisvoorwaarden niet nauwkeurig genoeg na te leven, kunnen polisvoorwaarden soms op meerdere manieren en dus in het voordeel van de verzekeringnemer worden uitgelegd, blijken sommige polisvoorwaarden in strijd te zijn met de wet, handelt de verzekeraar in strijd met gedragscodes, blijkt het door de verzekeraar ingeschakelde onderzoeksbureau bij het toedrachtsonderzoek essentiële steken te hebben laten vallen, etcetera. Ook kan de assurantietussenpersoon bij het adviseren en bemiddelen van de verzekering een fout hebben gemaakt waarvoor die aansprakelijk is te stellen.

Soorten verzekeringskwesties waarvoor je onze verzekeringsrechtadvocaten inschakelt

Onze verzekeringsrechtadvocaten hebben uitgebreide kennis van en ervaring met de navolgende soorten en typen verzekeringskwesties:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekeringen (WA)
 • Verzekeringen tegen Wettelijke aansprakelijkheid motorvoertuigen (WAM)
 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen (BA)
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen
 • Ongevallenverzekeringen
 • Verzekeringen tegen brandschades
 • Woonhuis-, opstal- en inboedelverzekeringen

Naast het oplossen van verzekeringsgeschillen schakelen onze cliënten onze advocaten in om juridische conflicten te voorkomen. Voor het voorkomen van juridische conflicten hebben onze advocaten Juridisch Risico Management ontwikkeld. Onderdeel van deze aanpak is het uitvoeren van legal Scans. Desgewenst voeren we ook bij jou een legal scan uit om potentële juridische risico's op ondermeer het gebied van het verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht te inventariseren en daarop op tijd actie te ondernemen.

De aanpak van onze advocaten verzekeringsrecht

Een verzekering sluit je af in de verwachting dat je daarop een beroep kunt doen als het je een keer tegenzit. Als een verzekeraar het juist in zo'n situatie laat afweten is dat voor jou als verzekeringsnemer bijzonder frustrerend. Onze advocaten realiseren dat als geen ander. Wij houden het hoofd koel, nemen jou de lastige elementen uit handen en nemen desgewenst de correspondentie met de verzekeraar over.

Onze aanpak is erop gericht zo efficiënt en effectief mogelijk tot het voor jou gewenste resultaat te komen. In overleg met jou zullen we eerst onderzoeken of de kwestie buiten een procedure om is op te lossen. Vaak zijn er misverstanden in het spel en liggen de feiten net wat anders. Onze advocaten weten wat er nodig is om je verzekeraar te overtuigen. Als je verzekeraar onverzettelijk blijft, hebben we alle kennis en middelen in huis om je verzekeraar voor de rechter te slepen en jou door de gerechtelijke procedure te loodsen. Hierin begeleiden we jou stap voor stap.

Lees ook: Zo werkt het procederen bij de Rechtbank

Informeer naar de Beste Aanpak van jouw verzekeringskwestie

Onze advocaten verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht hebben meer dan 25 jaar kennis van en ervaring met verzekeringsgeschillen en aansprakelijkheidskwesties. Je kunt ook bij ons terecht voor een Second Opinion en Hoger Beroep. Wij treden zowel op voor verzekeraars als verzekeringsnemers en verzekerden. Informeer nu naar de Beste Aanpak in jouw situatie. Graag nodigen wij je uit voor een vrijblijvend intakegesprek. Bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart of één van onze andere vakkundige advocaten.

 

Lees ook

Brandschade Advocaat

Ben je slachtoffer geworden van brand aan je woning of bedrijfspand? De ervaring leert dat verzekeraars vaak foute redenen zoeke...

Lees meer

Bewezen Resultaten

Verzekeraar alsnog door het stof

Een van onze cliënten had in oktober 2002 een zware boomtak op zijn monumentale woning gekregen. Hij was verzekerd tegen stormsc...

Lees meer

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy