Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Bewezen Resultaten Swart Legal

Filter je keuze:

De gepensioneerde bankdirecteur

Directeur heeft na de beëindigingsregeling wel degelijk aanspraak op structurele systematische salarisverhogingen zoals deze worden uitgekeerd aan de actieve directeuren.

Financieel adviseur aansprakelijk

Succesverhaal over geleden schade wegens beleggingsverliezen. Client stelt dat de financieel tussenpersoon hem niet had gewezen op de financiële risico's. Het Hof oordeelde dat niet was voldaan aan de zorgvuldigheidsverplichtingen.

De weggetreiterde manager

Werkgever maakt zich schuldig aan pesterijen en intimidaties met de verwachting dat werknemer daardoor ontslag zal nemen. Werknemer verzoekt de Kantonrecht de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verstoorde arbeidsverhoudingen.

Kostbare wijziging van pensioenregeling

Een voormalige medewerker ontdekte een pensioengat in de opbouw van zijn pensioen. De werkgever bleek de pensioenregeling eenzijdig te hebben gewijzigd halverwege het dienstverband.

Verhuurder teruggefloten

Cliënt werd door de woningbouwvereniging gedagvaard omdat hij onvoldoende medewerking zou verlenen aan de benodigde woningverbetering. De Kantonrechter weigerde uiteindelijk de ontruimingsvordering toe te wijzen.

Werkgever zaagt van kort hout planken

Tussen werkgever en werknemer ontstond een conflict over de re-integratie van cliënt. De werkgever weigerde het loon door te betalen en namens cliënt heeft de advocaat een kort geding gestart. Uiteindelijk kwam er een minnelijke beëindigingsregeling.

Zwakbegaafde beschuldigingen

Werkgever beschuldigt werknemer onterecht van verkrachting van een zwakbegaafde. In overleg met cliënt heb ik een bekende rechtspsycholoog ingeschakeld. Werkgever betaalt uiteindelijk een forse ontslagvergoeding aan mijn cliënt.

Laatste eer

Een begrafenisondernemer diende een werknemer te ontslaan wegens overtolligheid, dit vanwege de nieuwe bezuinigingswetgeving.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy