Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Concurrentiebeding

Arbeidsconflict over concurrentiebeding aanpakken

Bij het aangaan van een arbeidscontract kan een werkgever een concurrentiebeding opnemen. Daarmee wordt de werknemer beperkt in zijn mogelijkheden om na beëndiging van het arbeidscontract bij een concurrent werkzaam te zijn. Een concurrentiebeding kan zowel geografische beperkingen bevatten als een verbod om contact met relaties te onderhouden. Een relatiebeding is ook een concurrentiebeding.

Opstellen concurrentiebeding

De wet (art. 7:653 BW) stelt specifieke eisen aan een concurrentiebeding voordat deze rechtsgeldig is. Zo dient deze schriftelijk te zijn vastgelegd. Verder worden aan tijdelijke arbeidscontracten aanvullende eisen gesteld. Deze wettelijke eisen gelden niet alleen voor de formulering van het concurentiebeding zelf. Ook aan een eventueel daaraan gekoppelde boete heeft de wet eisen gesteld voordat deze rechtsgeldig is. Niet in de laatste plaats is van belang dat een concurrentiebeding helder moet zijn geformuleerd om te voorkomen dat het in de praktijk niet goed is te handhaven.

Lees ook: Concurrentiebeding in arbeidscontract

Het verbod op nevenwerkzaamheden

In het verlengde van het concurrentiebeding ligt tegenwoordig het verbod op nevenwerkzaamheden. Ook aan zo'n verbod zijn tegenwoordig wettelijke beperkingen gesteld. Zie art. 7:653a BW. Een verbod op nevenwerkzaamheden is alleen nog toegestaan bij een objectieve reden.

Lees ook: Het verbod op nevenwerkzaamheden - De reikwijdte en de uitzonderingen

Arbeidsconflict over concurrentiebeding

Een arbeidsconflict over het concurrentiebeding ontstaat vaak na de beëindiging van het arbeidscontract. Soms wil de werknemer alsnog onder het gesloten concurrentiebeding uit. Soms blijkt de werknemer alsnog bij een concurrent werkzaam te zijn. De wet biedt dan uitkomst.

Handhaving concurrentiebeding

De werknemer die een concurrentiebeding overtreedt, kan door de werkgever verboden worden nog langer bij de concurrent werkzaam te zijn. De werkgever kan hiervan bij de rechter een verbod vorderen. Indien in het concurrentiebeding een boetebepaling is opgenomen, kan de werkgever eveneens de overeengekomen boete opeisen. Verder kan de werkgever van de nieuwe werkgever van de ex-werknemer een verbod eisen de werknemer in dienst te houden.

Geen concurrentiebeding

Ook als er geen concurrentiebeding is gesloten kan een werknemer tegenover zijn ex-werkgever onrechtmatig handelen. Dat zal het geval zijn als de werknemer bij zijn nieuwe werkgever gebruik maakt van het zogenoemde bedrijfsdebiet van zijn voormalige werkgever. Denk hierbij aan het gebruikmaken van het volledige klantenbestand en het actief aanschrijven van de relaties van de voormalige werkgever. Ook in zo'n geval kan de voormalige werkgever een verbod bij de rechter vragen, evenals schadevergoeding.

Lees ook ons aanbod: Iemand aansprakelijk stellen

Vernietiging concurrentiebeding

Voor de werknemer die onder een concurrentiebeding uit wil, gaan wij graag na of de werknemer een beroep kan doen op de vernietiging van het beding. De wet geeft meerdere gronden van vernietiging.

Een belangrijke eis die wordt gesteld aan de rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding is dat deze schriftelijk moet zijn gesloten. Ook dient deze te zijn gesloten met een meerderjarige. Als hieraan niet is voldaan is het concurrentiebeding niet rechtsgeldig,

Een tweede belangrijke eis die de wet stelt is dat het concurrentiebeding alleen mag worden gesloten in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Ook een arbeidscontract voor bepaalde tijd mag een concurrentiebeding bevatten, maar deze dient dan wel een hele goede reden te beschrijven waarom deze voor de werkgever belangrijk is. Als niet aan deze wettelijke eisen is voldaan, is het concurrentiebeding eveneens ongeldig.

Lees ook ons aanbod: Kort Geding Ontheffing uit Concurrentiebeding

Rechterlijke matiging concurrentiebeding

Tot slot heeft de werknemer de mogelijkheid bij de rechter te vragen om matiging van de werking van het concurrentiebeding. De rechter zal de vordering tot matiging van het concurrentiebeding toewijzen als de werknemer in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever door dat beding onbillijk wordt benadeeld.

Dat gebeurt aan de hand van vragen als: Hoe lang is de werknemer al in dienst; was de werknemer bij het tekenen zich bewust van de gevolgen van het concurrentiebeding; beschikt de werknemer over gevoelige informatie; wie nam het initiatief voor het ontslag; welke concrete belangen heeft de werkgever bij handhaving van het concurrentiebeding; in welke markt en op welke afstand wil de werknemer zich gaan begeven; heeft de werknemer nog andere kansen op de arbeidsmarkt.

Lees ook: Concurrentiebeding vernietigen of matigen

Arbeidsconflict over concurrentiebeding aanpakken

Veel arbeidsconflicten over een gesloten concurrentiebeding worden uitgevochten in een kort geding. Daarmee kan snel duidelijkheid komen. De meeste geschillen worden buiten de rechter opgelost in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Een succesvolle aanpak is voor een deel maatwerk. De arbeidsrechtadvocaten van Swart Legal hebben al menig arbeidsconflict over het concurrentiebeding met succes aangepakt. We treden op voor zowel werkgever als werknemer. Informeer naar onze voortvarende aanpak in jouw situatie, bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

Lees ook: De Beste Arbeidsrechtadvocaat kiezen doe je zo!

 

Lees ook

Concurrentiebeding

De meeste werknemers ondertekenen meestal zonder al te veel nadenken een arbeidscontract waarin een concurrentiebeding is opgeno...

Lees meer

Bewezen Resultaten

De geldswaarde van een concurrentiebeding

Een statutair directeur van een industriële onderneming vroeg mij hem te helpen met onderhandelingen over een nieuw arbeidscontr...

Lees meer

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy