Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Zo vind je de Beste Arbeidsrechtadvocaat!

Advocaat Arbeidsrecht

Heb je een arbeidsconflict en zoek je een hele goede arbeidsrechtadvocaat? Er is een enorm aanbod van advocaten. Hoe bepaal je de beste keuze? In dit artikel leggen wij je uit wat een advocaat arbeidsrecht doet en wanneer hij zich arbeidsrecht-specialist mag noemen. Aan de hand van de 6 tips onderaan dit artikel helpen wij je om de beste keuze te maken.

Bij het lezen van dit artikel kom je meer te weten over:

 1. Arbeidsrecht als specialisme
 2. Waarom een arbeidsrechtadvocaat inschakelen
 3. Wat arbeidsrechtadvocaten doen
 4. Wat de specialisaties zijn binnen het arbeidsrecht
 5. Kennis van HRM-vraagstukken
 6. Adviseren in het arbeidsrecht
 7. Onderhandelen in het arbeidsrecht
 8. Conflictcoaching en Mediation in het arbeidsrecht
 9. Procederen in het arbeidsrecht
 10. Hoe je weet of een arbeidsrechtadvocaat gespecialiseerd is
 11. Lidmaatschap specialisatievereniging
 12. De voordelen van een arbeidsrechtadvocaat boven een arbeidsrechtjurist
 13. Wat een arbeidsrechtadvocaat kost
 14. De 6 tips voor het kiezen van de beste arbeidsrechtadvocaat

1. Arbeidsrecht is een specialisme

Arbeidsrecht is een bijzonder specialisme binnen het algemeen verbintenissenrecht. Het algemeen verbintenissenrecht bestrijkt boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Het arbeidsrecht bestrijkt titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede tal van aanverwante wetgeving (alles bij elkaar veel meer wetsartikelen dan in het algemeen verbintenissenrecht).

In tegenstelling tot het algemeen verbintenissenrecht moet in het arbeidsrecht ook rekening worden gehouden met tal van publiekrechtelijke wetgeving, zoals die betreffende het UWV rond ziekte, reintegratie en ontslag. Die wetgeving en daarop gebaseerde rechtspraak rond het arbeidsrecht is nogal uitgebreid en verfijnd. Daar komt de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 bij.

2. Waarom een arbeidsrechtadvocaat inschakelen

Veel werkgevers zijn zogenoemde repeat-players. Voor werknemers is het daarom verstandig en efficient zelf ook een specialist te hebben die daarmee veel ervaring heeft en als mede repeat-player weet hoe de hazen lopen. Voor werkgevers is het voordeel van een gespecialiseerde eigen advocaat arbeidsrecht dat er snel en effectief geschakeld kan worden.

3. Wat doet een arbeidsrechtadvocaat

De meeste arbeidsrechtadvocaten worden ingeschakeld om arbeidsconflicten op te lossen. Denk in de eerste plaats aan ontslagkwesties. Daarnaast kunnen binnen een bestaande arbeidsrelatie tal van vraagstukken opduiken, zoals rond ziekteverzuim, arbeidsongevallen, andere aansprakelijkheidskwesties, loonvorderingen, arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap.

4. Specialisaties binnen het arbeidsrecht

De meeste arbeidsrechtadvocaten houden zich bezig met ontslagkwesties. Dat neemt niet weg dat er nog tal van andere problemen binnen het arbeidsrecht kunnen spelen waarbij arbeidsrechtelijke expertise nuttig is. Hierbij is te denken aan:

 • ziektesituaties
 • arbeidsongeschiktheid
 • sociale zekerheidsrecht / uitkeringen
 • expatregelingen
 • tewerkstellingsvergunningen
 • gelijke behandeling
 • het inrichten van flexibele arbeidsrelaties
 • kennis van de uitzendbranche
 • werknemersparticipaties
 • concurrentiebedingen
 • werknemersaansprakelijkheid
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • pensioengeschillen
 • ondernemingsraden
 • bescherming persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer

5. Kennis van HRM-vraagstukken

Een goede arbeidsrechtadvocaat heeft bij het oplossen van een arbeidsconflict vaak veel contact met HRM-specialisten. Het is dan handig als hij dezelfde taal als de HR-manager spreekt en op de hoogte is van HRM-vraagstukken. Denk ondermeer aan werving en selectie, flexibilisering, loopbaanbegeleiding, talentontwikkeling, teamcoaching, het motiveren van personeel, het opzetten van functie- en competentieprofielen en beoordelingssystemen, HR-analytics, het opstellen van een personeelshandboek. Kennis bij de arbeidsrechtadvocaat van de inzet en effecten van deze instrumenten waarvoor de HR-manager bij uitstek is opgeleid en aangesteld, dragen bij aan het benodigde inzicht hoe het arbeidsconflict is ontstaan, kan worden benaderd en kan worden opgelost.

6. Adviseren in het arbeidsrecht

Omdat het arbeidsrecht in de loop van de tijd steeds complexer is geworden, vragen steeds meer partijen aan een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat om advies in een specifieke situatie. Dat begint vaak al bij het opstellen van een arbeidscontract en een personeelsreglement. Dat is des te meer van belang vanwege de tendens om arbeidsrelaties flexibel in te richten, zoals door oproepcontracten, arbeidscontracten voor bepaalde tijd, zzp-constructies en uitzendverhoudingen. Ook kan het handig zijn alvast advies in te winnen voordat een arbeidsconflict speelt, zodat je goed bent voorbereid.

7. Onderhandelen in het arbeidsrecht

In een arbeidsconflict kunnen de emoties hoog opspelen. Veel mensen vinden het dan fijn om hun zaak uit handen te geven. Het is prettig om blind te kunnen vertrouwen op een ervaren advocaat die tot in detail op de hoogte is van alle facetten van het arbeidsrecht. Zo'n advocaat weet van de hoed en de rand en zal zich niet door de andere partij laten overbluffen. Een goede advocaat zal maar voor één belang opkomen en dat is het jouwe.

Bij goede onderhandelingen zal jouw advocaat je nauwkeurig op de hoogte houden. Er is ruimte voor je input. Jouw advocaat zal daar zijn kennis en ervaring aan toevoegen. Samen kom je tot een goede strategie en aanpak. Als de onderhandelingen leiden tot een voor jouw optimale uitkomst zal je advocaat die voor je vastleggen in een vaststellingsovereenkomst, zodat je op de goede uitkomst mag vertrouwen.

8. Coaching en Mediation in het Arbeidsrecht

Een goede arbeidsrechtadvocaat maakt bij het aanpakken van een arbeidsconflict niet alleen gebruik van zijn specialistische kennis van het wetboek en de jurisprudentie. Om jou als cliënt optimaal te kunnen begeleiden, is het een enorm voordeel als jouw arbeidsrechtadvocaat zich tevens heeft geschoold en bekwaamd als conflictcoach en arbeidsmediator. Met speciale coachings- en communicatietechnieken is het vaak mogelijk om binnen een kort tijdsbestek en tegen lage kosten het beste voor jou uit een conflict te halen.

Lees ook: Excellent in Conflict Management - Beheers conflicten effectief met deze aanpak

9. Procederen in het arbeidsrecht

Een ervaren advocaat arbeidsrecht weet hoe hij een succesvolle arbeidsrechtelijke procedure moet voeren. Een procedure is nodig als blijkt dat partijen er niet uitkomen. Dan zal de rechter een knoop moeten doorhakken. Procedures worden veelal gevoerd voor de kantonrechter of het UWV. Bij statutair bestuurders wordt er geprocedeerd bij de Rechtbank. Heel soms is het nodig om in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof.

Een procedure begint vaak met een dagvaarding of een verzoekschrift. Het schrijven een een goed processtuk is een kunst. Een goede arbeidsrechtadvocaat weet hoe hij een processtuk moet opstellen. Als het goed is doet hij dat in nauw overleg met jou en krijg je alle gelegenheid om input te geven. Ook zorgt een ervaren arbeidsrechtadvocaat dat je goed voorbereid op een zitting verschijnt, zodat je precies weet wat je kunt verwachten.

10. Hoe weet je of een arbeidsrechtadvocaat gespecialiseerd is

Er zijn veel advocaten die zich als arbeidsrechtadvocaat presenteren. Lang niet alle arbeidsrechtadvocaten zijn echter gespecialiseerd. Een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht heeft na voltooiing van zijn beroepsopleiding als advocaat gedurende een jaar een extra specialisatie-opleiding in het arbeidsrecht voltooid. De meeste specialisatie-opleidingen kennen speciale toelatingseisen, huiswerkopdrachten en examens voordat de arbeidsrechtadvocaat zijn diploma krijgt en zich arbeidsrecht-specialist mag noemen. De meest bekende specialisatie-opleiding voor advocaten arbeidsrecht is de Grotius Leergang Arbeidsrecht.

11. Lidmaatschap specialisatievereniging

Ook zal een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat lid zijn van één of meerdere specialisatieverenigingen. De specialisatieverenigingen voor arbeidsrechtadvocaten stellen hoge eisen aan de inrichting van de advocatenpraktijk, het aantal zaken dat de arbeidsrechtadvocaat jaarlijks behandelt en de permanente bijscholingen die de arbeidsrechtadvocaat jaarlijks dient te volgen. Naast lokale specialisatieverenigingen is de enige landelijke specialisatievereniging voor arbeidrechtadvocaten de Vereniging voor Advocaten Arbeidsrecht Nederland (VAAN).

12. Wat zijn de voordelen van een arbeidsrechtadvocaat boven een arbeidsjurist

In tegenstelling tot een arbeidsrechtjurist heeft een arbeidsrechtadvocaat:

 • een speciale 3-jarige stageperiode met beroepsopleiding voor advocaten voltooid
 • vervolgens een intensieve specialisatie jaarleergang arbeidsrecht voltooid
 • de wettelijke bevoegdheid om te procederen bij rechtbanken en gerechtshoven
 • gebondenheid aan wettelijke beroepsregels
 • onderworpenheid aan tuchtrecht en klachtrecht
 • een wettelijke geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

13. Wat kost een arbeidsrechtadvocaat

De meeste advocaten arbeidsrecht verrichten hun werkzaamheden op basis van een uurtarief. Dat uurtarief kan variëren van 100 euro per uur tot zelfs meer dan 800 euro per uur.

Interessanter dan het uurtarief is te weten hoe snel en efficiënt een goede arbeidsrechtadvocaat werkt. Het is immers zonde van het geld om 50 uur kwijt te zijn voor een zinloze procedure die binnen 10 uren met een goed advies en stevige onderhandelingen wel kan worden opgelost.

Vraag daarom altijd om een tijdsbegroting. Een goede arbeidsrechtadvocaat kan op basis van zijn kennis en ervaring een goede inschatting van de te besteden tijd maken en zal daar ook garanties in kunnen en durven te geven.

Naast een uurtarief is het bij veel arbeidsrechtadvocaten ook mogelijk om afspraken te maken over vaste tarieven. Voorbeelden van aanbod voor betaalbare vaste tarieven vind je hier: Hulp bij ontslag voor vaste tarieven.

Lees ook: Wat kost een advocaat?

14. De 6 Tips voor het kiezen van de beste arbeidsrechtadvocaat

Met deze 6 tips kom je altijd uit bij een goede, vakkundige en ervaren arbeidsrechtadvocaat die in staat is jouw probleem naar je tevredenheid aan te pakken en op te lossen:

 1. Ga na of de advocaat arbeidsrecht na zijn beroepsopleiding als advocaat een erkende specialisatie-opleiding op het gebied van het arbeidsrecht met succes heeft voltooid
 2. Ga na of de advocaat arbeidsrecht lid is van een specialisatievereniging op het gebied van het arbeidsrecht
 3. Ga na of de advocaat arbeidsrecht deskundigheid in huis heeft terzake je specifieke arbeidsrechtelijke vraagstuk
 4. Vertrouw niet alleen op de kennis van je arbeidsrechtadvocaat, maar ga na of hij tevens is opgeleid en gecertificeerd in conflictcoaching en mediation
 5. Vraag bij je arbeidsrechtadvocaat om zijn analyse van je arbeidsrechtelijke probleem en hoe hij die zal aanpakken
 6. Vraag bij de arbeidsrechtadvocaat van je voorkeur van tevoren om een tijdsbegroting

Wil je meer weten over het kiezen van een goede arbeidsrechtadvocaat? Lees dan ook onze blog: Een goede advocaat arbeidsrecht kiezen doe je zo!

Contact met de Beste Advocaat Arbeidsrecht

Zoek je een hele goede, misschien wel de beste arbeidsrechtadvocaat? Mr. Marco Swart van het kantoor Swart Legal heeft zich gedurende de afgelopen 25 jaren bewezen als vertrouwde en gedreven advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht, met specifieke coachingsvaardigheden. Hij is tevens gecertificeerd als Arbeidsmediator.

Mr. Marco Swart is door de Nederlandse Orde van Advocaten aangesteld als gespreksleider Intervisie en als reviewer Peer Review op het gebied van ondermeer het arbeidsrecht. Dat houdt in dat hij regelmatig vakgenoten vakkundig begeleidt in het ontwikkelen en aanscherpen van hun beroepsmatige vaardigheden.

Zodra je arbeidsrechtadvocaat mr. Marco Swart inschakelt, kun je rekenen op:

Mr. Marco Swart is auteur van het boek "Ik wens u veel personeel, het arbeidsrecht in de praktijk" (ISBN-nummer 978-90-819108-0-4), verkrijgbaar bij de boekhandels en bij Bol.com.

Daarnaast kun je gratis de eveneens volledig door hem geschreven e-boeken downloaden: "Zo kom je tot het Beste Resultaat bij Ontslag" en "De Toeters en Bellen van het Arbeidscontract" en "De Rechten en Plichten van de Werknemer bij Ziekte". Verder geeft hij zeer regelmatig op uitnodiging goedbezochte en hoog gewaardeerde seminars over arbeidsrechtelijke en aanverwante onderwerpen.

Lees ook ons aanbod: Swart Legal Academy - Online Trainingen en Masterclasses

Neem nu met ons contact op voor een vrijblijvende intake. Afspreken kan zowel online als op onze afspraaklocatie in Eindhoven, Amsterdam of Enschede. Wij staan je graag te woord. Neem meteen contact met ons op via telefoonnummer 085 - 020 10 10. Of ga naar ons contactformulier.

Klik hier en Download NU gratis ons populaire E-Boek: Zo kom je tot het beste resultaat bij ontslag!

Juridische Informatie

10 redenen voor Swart Advocaten

Waarom je voor Swart Advocaten kiest

Lees meer

Vergoeding advocaatkosten

Vergoeding van kosten advocaat

Lees meer

10 redenen voor Swart Advocaten

Waarom je voor Swart Advocaten kiest

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

Faillissement werkgever aanvragen bij achterstallig loon

Betaalt je werkgever je loon niet meer? Met een faillissementsaanvraag zet je hem onder maximale druk.

Bekijk dit aanbod

Kort geding ontheffing uit concurrentiebeding

Verbiedt een concurrentiebeding je om voor een andere werkgever te werken? Eis in een kort geding bij de rechter om hier een streep door zetten.

Bekijk dit aanbod

Second Opinion van Advocaat ontvangen

Twijfel je over je huidige rechtsbijstand? Vraag om een Second Opinion van een deskundige advocaat. Met tevredenheidsgarantie!

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy