Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Conservatoir beslag laten leggen

Voorkom dat je achter het net van je debiteur vist

Basismodule: prijs op aanvraag
Houdt de debiteur zich niet aan zijn betalingsverplichtingen? Laat onze advocaten meteen conservatoir beslag leggen. Voorkom dat je na een procedure met lege handen staat. Laat beslag leggen op de eigendommen van de debiteur, zoals zijn bankrekening, woning en inboedel.
Ontvang Vrijblijvend Advies
Conservatoir beslag laten leggen

Conservatoir beslag laten leggen gaat zo

De wet bied je de mogelijkheid om op de eigendommen van de debiteur conservatoir beslag te laten leggen. Dat is wel aan regels gebonden. Zo moet je aanleiding hebben om te vrezen dat de debiteur zal proberen om zijn eigendommen snel te verkopen en daarmee je eventuele verhaalsmogelijkheden op hem ongedaan te maken.

Nadat dit conservatoir onder de eigendommen van de debiteur is gelegd, is het hem niet meer zo-der jouw toestemming toegestaan om deze eigendommen te verkopen. Het conservatoir beslag blijft geldig zolang je tegen de debiteur procedures bij de rechter hebt lopen.

Hoewel het eenvoudig is om een conservatoir beslag te leggen, is het niet geheel zonder risico. Als de vordering waarvoor het beslag is gelegd uiteindelijk wordt afgewezen, is de beslaglegger aansprakelijk voor de schade die de andere partij heeft geleden. Het is daarom van belang dat je zeker bent van je vordering.

Waarom conservatoir beslag laten leggen

Conservatoir beslag wordt regelmatig gebruikt als pressiemiddel. Een beslag kan een onderneming zeer effectief lamleggen. Ook staat een beslag een voorgenomen vrije verkoop van onroerend goed in de weg. De debiteur zal dan geen andere keus hebben dan het beslag via een kort geding aan te vechten. Via dit kort geding kan alsnog op een betere zekerheidsstelling (zoals een bankgarantie) of een betaling worden aangestuurd.

Eigendommen van de debiteur die door de beslaglegging voor je veiliggesteld kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:

 • onroerend goed, zoals woningen, gebouwen en grond
 • auto’s en andere voertuigen
 • schepen
 • banktegoeden
 • loon
 • salaris
 • uitkeringen
 • aandelen
 • inboedel
 • vorderingen van de debiteur op derden

In het Kadaster kunnen wij nagaan of de debiteur onroerend goed op zijn naam heeft staan. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen wij nagaan of de debiteur volledige eigenaar is van een bedrijf. Indien nodig kunnen wij een uitgebreid verhaalsonderzoek laten verrichten naar de eigendommen van de debiteur.

Gaat de debiteur na toewijzing van je vorderingen door de rechter nog steeds niet over tot vrijwillige betaling? Dan kun je met het vonnis in de hand opdracht geven tot een openbare verkoop van de eigendommen van de debiteur waarop je beslag hebt laten leggen. Door de conservatoire beslaglegging vis je dan niet achter het net en is de procedure niet voor niets geweest.

Wie conservatoir beslag mogen leggen

Toestemming voor het mogen leggen van conservatoir beslag kan alleen door een advocaat worden gevraagd. De advocaten contractenrecht van Swart Legal zijn bevoegd om deze toestemming aan te vragen. Nadat de toestemming door de rechter is verleend is alleen de deurwaarder bevoegd om over te gaan tot het leggen van het beslag. De deurwaarder legt beslag door onder meer het betekenen aan de debiteur en andere betrokkenen van aanzeggingen en exploiten.

Hoe conservatoir beslag wordt gelegd

- Toestemming van voorzieningenrechter: Om conservatoir beslag te mogen leggen, moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. De rechter verleent die toestemming als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Deze toestemming kan alleen schriftelijk worden gevraagd door een advocaat. In de meeste gevallen volgt eerst een hoorzitting.

- Beslaglegging door deurwaarder: Zodra de rechter toestemming heeft gegeven, is het aan de deurwaarder om het beslag te leggen. Dat gebeurt door het uitbrengen van deurwaardersexploten aan de debiteur en eventuele andere partijen die de eigendommen van de debiteur gebruiken.

- Procedure tegen debiteur: Na het leggen van een conservatoir beslag moet binnen acht tot veertien dagen een procedure tegen de debiteur worden gestart. De debiteur zal dan moeten voorkomen bij de rechter (Bekijk ook ons product: Vordering incasseren).

Meer weten? Lees ook: Beslagsyllabus

Transparante en betaalbare kosten voor conservatoir beslag laten leggen

Voor de werkzaamheden die nodig zijn om te komen tot een beslaglegging, kunnen wij een vaste prijs berekenen. Hierin is begrepen:

 • een uitgebreide intake, een analyse van de risico’s en mogelijkheden en ten slotte de strategiebepaling
 • onderzoek bij het Kadaster en de Kamer van Koophandel
 • het opstellen en indienen van het verzoekschrift tot toestemming bij de voorzieningenrechter
 • het voorbereiden en bijwonen van de hoorzitting bij de voorzieningenrechter
 • het aansturen van de deurwaarder
 • administratief dossierbeheer (te volgen via ons klantenportaal)

Optioneel kun je ervoor kiezen om via ons opdracht te geven tot het uitvoeren van een uitgebreid verhaalsonderzoek. Hiermee kan informatie boven water komen over de bankrekeningnummers waarover de debiteur beschikt, de auto’s met kentekens die hij op zijn naam heeft staan, de bedrijven waarin hij aandelen houdt en nog veel meer. De kosten hiervan bedragen 200 euro.

De kosten van de deurwaarder om de beslaglegging uit te voeren, zijn niet inbegrepen en worden apart in rekening gebracht. Je moet grofweg rekenen op 200 euro (excl. btw) per beslaglegging. Na de intake kunnen wij van deze kosten een exacte inschatting maken.

Heb je reeds een kant en klaar dossier? Dat bespaart tijd en kosten. Je krijgt een korting van 150 euro als je ons direct de benodigde stukken online aanlevert.

Vraag nu om een Gratis Advies voor de Beste Aanpak

Lever nu direct online de benodigde gegevens aan, dan checken wij meteen eerst gratis je kansen en mogelijkheden voor de Beste Aanpak in jouw situatie. Op het door jou op te geven voorkeurstijdstip bellen we je vrijblijvend terug om je vragen door te nemen. Wil je ons eerst spreken? Bel ons dan gerust op: 085 - 020 10 10.

Lees ook: Ervaren Advocaat Contractenrecht

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 25 jaar Vakkundige Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

9.1/10

128 beoordelingen

Goed

Goede structurele aanpak en begripvol luisterend naar beide partijen.
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy