Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Onderhandelen over beëindigen arbeidsovereenkomst

Haal het onderste uit de kan. Ga voor het maximale resultaat

Basismodule: prijs op aanvraag
Ontvang je van je werkgever een voorstel om de arbeidsovereenkomst te beëindigen? Laat je vakkundig bijstaan bij de onderhandelingen. Haal bij je ontslag het onderste uit de kan. Wij helpen je bij de onderhandelingen en gaan voor het best mogelijke resultaat!
Ontvang Vrijblijvend Advies
Onderhandelen over beëindigen arbeidsovereenkomst

Wanneer onderhandelen over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst

Je werkgever heeft jou gemeld dat hij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Hij vraagt daarbij om jouw instemming. Je ontvangt een beëindigingsvoorstel, bijvoorbeeld in de vorm van een brief of de conceptversie van een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd).

Je vind het aanbod te mager en gaat voor het best mogelijke onderhandelingsresultaat. Namens jou onderhandelen onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. We zorgen ervoor dat het onderhandelingsresultaat voor jou het maximaal mogelijke is.

Checklist voorwaarden beëindigen arbeidsovereenkomst

Tijdens de onderhandelingen nemen wij in elk geval de volgende onderhandelingspunten mee:

 • datum einde arbeidsovereenkomst
 • te betalen transitievergoeding
 • overige ontslagvergoedingen die dienen te worden betaald
 • doorbetaling loon en loonbestanddelen, zoals een bonus of auto
 • inachtneming juiste opzegperiode
 • vrijstelling van werk
 • uitbetaling vakantiedagen
 • kwijtschelding studiekosten
 • ontheffing uit concurrentiebeding en relatiebeding
 • inleveren eigendommen en overdracht wachtwoorden
 • positief getuigschrift en referenties
 • communicatie met personeel en klanten
 • vergoeding kosten rechtsbijstand
 • finale kwijting

Je wilt uiteraard voorkomen dat deze onderhandelingspunten in de weg staan bij de aanvraag van een eventuele WW-uitkering. Als wij voor jou onderhandelen, dan zullen we hierop letten. Daarnaast zorgen onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht ervoor dat de vaststellingsovereenkomst geen aanleiding kan geven tot nieuwe discussies en de nakoming ervan makkelijk kan worden afgedwongen.

Klik hier en Download NU gratis ons populaire E-Boek en Ultieme Gids voor Hulp bij Ontslag

De stappen die onze advocaten zetten bij de onderhandelingen

- Juridische positie: Eerst schatten wij samen met jou je juridische positie in. Dat doen we aan de hand van de arbeidsovereenkomst, jouw beschrijving van het verloop van het dienstverband, functioneringsverslagen, beoordelingsverslagen en andere eventueel beschikbare documenten, zoals jouw personeelsdossier.

- Onderhandelingspositie: Samen met jou bepalen wij jouw onderhandelingspositie. We beoordelen of je werkgever een serieuze kans maakt op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV of de kantonrechter. Naarmate de positie van je werkgever zwakker is, zullen we meer namens jou kunnen eisen.

- Transitievergoeding: Wij maken een exacte berekening van de wettelijk te betalen transitievergoeding. In overleg met jou bepalen we de ondergrens van de te betalen overige ontslagvergoedingen (lees ook: Alle ontslagvergoedingen op een rij), de uitwerkperiode en andere zaken die jij belangrijk vindt. Vaak blijkt de juridische positie van de werkgever minder sterk dan op het eerste gezicht lijkt en kunnen we er een hogere ontslagvergoeding voor jou uit slepen.

- Contact met werkgever: Wij nemen contact op met je werkgever. Dat doen we eerst per brief of e-mail. Hierin zetten wij in overleg met jou uiteen hoe wij namens jou tegen de ontslagzaak aankijken. Als wij de positie van je werkgever als zwak inschatten, dan zullen we dat uiteraard ook onderbouwd aangeven. Wij zullen globaal ingaan op het beëindigingsvoorstel dat je werkgever aan jou heeft gedaan. Als je dat wenst, dan zullen we hierbij aangeven onder welke voorwaarden een beëindiging voor jou wel acceptabel is en waarom. We stellen de brief zodanig op dat deze later niet tegen je gebruikt kan worden.

- Onderhandelingen: Wij gaan ervan uit dat je werkgever contact met ons zal opnemen voor verdere onderhandelingen. We doen je nauwkeurig verslag van de uitgewisselde informatie en argumenten. Uiteraard betrekken wij je nauwgezet bij elke stap. Van het verloop houden we je exact op de hoogte.

- Beëindigingsovereenkomst: Zodra jij je kunt vinden in het bereikte onderhandelingsresultaat, zorgen wij voor de correcte verwoordingen in de beëindigingsovereenkomst. Zodra deze gereed is voor ondertekening, bewaken we de tijdige en correcte uitwisseling van de juiste documenten.

Transparante en betaalbare kosten als wij voor je onderhandelen

Indien je dat wenst kunnen wij voor het gehele traject een betaalbaar vast tarief berekenen. Hierin zijn alle hierboven beschreven werkzaamheden begrepen.

Indien je dat wilt, kunnen wij voor de begeleiding bij de onderhandelingen ook een verlaagd tarief met een succesfee afspreken. Dat kunnen we doen als we vertrouwen hebben in een positief resultaat.

Indien ook maar enigszins mogelijk en haalbaar zullen wij ervoor zorgen dat deze door jou te maken juridische kosten van rechtsbijstand door je werkgever worden vergoed. Onze ervaring is dat in veruit de meeste gevallen werkgevers na onze tussenkomst inzien dat het beter is deze kosten te vergoeden.

Vraag om een gratis check van je mogelijkheden

Lever nu direct online je gegevens aan, dan checken wij meteen eerst gratis je kansen en mogelijkheden. Op het door jou op te geven voorkeurstijdstip (mogelijk tot 's avonds 21.00 uur) bellen we je vrijblijvend terug om je vragen door te nemen en je over onze aanpak te adviseren. Wil je ons eerst spreken? Bel ons dan gerust op: 085 - 020 10 10.

Lees ook: Zo vind je de Beste Arbeidsrechtadvocaat!

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 25 jaar Vakkundige Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

9.1/10

128 beoordelingen

Goed

Goede structurele aanpak en begripvol luisterend naar beide partijen.
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy