Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Bewezen Resultaten Swart Legal

Filter je keuze:

Financieel adviseur aansprakelijk

Succesverhaal over geleden schade wegens beleggingsverliezen. Client stelt dat de financieel tussenpersoon hem niet had gewezen op de financiële risico's. Het Hof oordeelde dat niet was voldaan aan de zorgvuldigheidsverplichtingen.

Verhuurder teruggefloten

Cliënt werd door de woningbouwvereniging gedagvaard omdat hij onvoldoende medewerking zou verlenen aan de benodigde woningverbetering. De Kantonrechter weigerde uiteindelijk de ontruimingsvordering toe te wijzen.

Werkgever zaagt van kort hout planken

Tussen werkgever en werknemer ontstond een conflict over de re-integratie van cliënt. De werkgever weigerde het loon door te betalen en namens cliënt heeft de advocaat een kort geding gestart. Uiteindelijk kwam er een minnelijke beëindigingsregeling.

Uit de bocht gevlogen

Een medewerker vorderde doorbetaling van het salaris en wedertewerkstelling. Wij wisten hem echter te confronteren met een uitspraak van de strafrechter.

Een streep door de verrekening

Werkgever wordt veroordeeld tot het doorbetalen van loon, ondanks zijn tegenvordering wegens vermeend ontbreken van kasgeld.

De wilde achtervolging

Werknemer had onder invloed van alcohol een leenauto total loss gereden buiten werktijd. Werkgever stelt werknemer aansprakelijk voor schade en ontslaat hem op staande voet.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy