Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Iemand aansprakelijk stellen

Eis volledige vergoeding van je schade. Laat je juridisch ontzorgen

Basismodule: gratis
Ben je slachtoffer en heb je schade? Kun je iemand aanwijzen die daarvoor aansprakelijk is? Laat meteen een succesvolle aansprakelijkheidsstelling versturen. Geef onze ervaren advocaten opdracht om de volledige schade op de dader te verhalen.
Ontvang Vrijblijvend Advies
Iemand aansprakelijk stellen

Wanneer je iemand aansprakelijk stelt

Iemand is aansprakelijk voor jouw schade als hij onrechtmatig tegenover jou heeft gehandeld (“onrechtmatige daad”). Van een onrechtmatige daad is ondermeer sprake als de dader een fout heeft gemaakt die hem kan worden verweten, bijvoorbeeld bij een onzorgvuldige handeling of bij grove nalatigheid of onoplettendheid. Ook bij het overtreden van de wet is sprake van een onrechtmatige daad.

Enkele voorbeelden van aansprakelijkheid:

  • Verkeersongeluk: Je wordt in het verkeer aangereden. Een automobilist heeft zich niet aan de verkeersregels gehouden. Hij reed bijvoorbeeld door rood licht of hij reed bij je achterop doordat hij onvoldoende afstand hield. Bij aanrijding van fietsers en voetgangers is een automobilist op grond van de wet zelfs vrijwel altijd aansprakelijk, in elk geval ten minste voor de helft.
  • Arbeidsongeval: Je krijgt op je werk een ongeluk. Je valt van een ladder of raakt ergens tussen bekneld. Je werkgever heeft onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat het ongeluk kon gebeuren. Zie ook ons aanbod: Letselschade na arbeidsongeval.
  • Beroepsziekte: Je bent ziek geworden door specifieke omstandigheden op je werk, bijvoorbeeld door blootstelling aan schadelijke stoffen of door bepaalde werkmethoden of werkomstandigheden. Lees ook: Wanneer is de werkgever aansprakelijk voor burn-out werknemer?
  • Beroepsfout: Je hebt een vrije beroepsbeoefenaar ingeschakeld om werkzaamheden voor je te verrichten. Denk aan een advocaat, een accountant, een belastingadviseur of een notaris. Je komt erachter dat hij jouw zaak heeft verprutst, bijvoorbeeld doordat hij een belangrijke termijn heeft laten verlopen of doordat er gevolgen intreden waarover je vooraf niet goed bent geinformeerd.
  • Misdrijf: Je bent slachtoffer van een misdrijf. Iemand heeft jou met geweld verwond. Je hebt aangifte gedaan bij de politie. De dader wordt door het openbaar ministerie strafrechtelijk vervolgd of er is inmiddels een strafrechtelijke veroordeling uitgesproken.
  • Overige aansprakelijkheden: Daarnaast doen zich in ons dagelijkse leven nog tal van andere vormen van aansprakelijkheid voor. Denk aan bestuurdersaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van de wegbeheerder (meestal de gemeente, de provincie of de rijksoverheid), de aansprakelijkheid van aannemers, medische aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor dieren, burenaansprakelijkheid, huurdersaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor slecht uitgevoerde werkzaamheden, werknemersaansprakelijkheid, etcetera.

In de rechtspraak zijn voor elke vorm van aansprakelijkheid specifieke criteria ontwikkeld waaraan moet zijn voldaan voordat je de schade kunt verhalen. Onze advocaten hebben met al deze aansprakelijkheidsvormen meer dan 20 jaar specialistische kennis en ervaring in huis. Laat je vrijblijvend informeren over jouw mogelijkheden.

Hoe aansprakelijk stellen in de praktijk gaat

Het aansprakelijk stellen verloopt in 2 fases: Eerst moet de aansprakelijkheid komen vast te staan. Daarna wordt de exacte schade-omvang bepaald en uitbetaald.

In de eerste fase gaan onze advocaten na wat er precies is gebeurd en wie daarvoor allemaal aansprakelijk zijn te houden. Aan de hand hiervan sturen wij naar de juiste personen een aangetekende brief met de aansprakelijkheidsstelling (Lees ook: Pittige brief laten opstellen door een advocaat). De aansprakelijke personen krijgen de gelegenheid hun aansprakelijkheid te erkennen. Weigeren zij hun aansprakelijkheid expliciet te erkennen dan vragen onze advocaten aan de rechter om hun aansprakelijkheid vast te stellen.

Indien de aansprakelijke partij bij een misdrijf is betrokken sturen onze advocaten aan op strafrechtelijke vervolging. Desnoods voeren we daarvoor een speciale procedure (“Artikel 12”). In de strafprocedure staan we je als slachtoffer bij (“voeging als benadeelde partij”). Als de schade die je hebt geleden eenvoudig is vast te stellen vragen we de strafrechter om de dader te veroordelen om jouw schade te betalen.

De tweede fase volgt nadat de aansprakelijkheid is komen vast te staan, ofwel door erkenning van de aansprakelijke partijen, ofwel door het oordeel van de rechter. Vanaf dit moment kunnen onze advocaten namens jou alle geleden en nog te lijden schade verhalen.

Daarvoor brengen we samen met jou deze schade in kaart. We zorgen ervoor dat geen enkele schadepost over het hoofd wordt gezien. Bij ingewikkelde schadeberekeningen betrekken we de juiste experts, zoals een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige en een accountant. Namens jou onderhandelen we met de wederpartij over de hoogte van de schade. Pas nadat jij je kunt vinden in het resultaat leggen we dit vast in een sluitende vaststellingsovereenkomst.

Lees ook: Checklist schadeposten bij letselschade

Weigert de wederpartij mee te werken aan vaststelling en betaling van de schade dan stappen we namens jou naar de rechter. In een eenvoudige en versnelde procedure (“deelgeschilprocedure”) vragen we de rechter het totale schadebedrag in een rechterlijke uitspraak vast te leggen. Hiermee dwingen we de aansprakelijke partij alsnog tot betaling.

Lees ook: Procederen bij de Rechtbank

Transparante en betaalbare kosten om iemand aansprakelijk te stellen

De aansprakelijke partij dient op grond van de wet de kosten die je moet maken voor de vaststelling van de schade aan jou te vergoeden. De procedurekosten van een eventuele deelgeschilprocedure vallen hier ook onder. De juridische kosten voor ondersteuning is hierin begrepen, evenals de eventueel benodigde expertisekosten. Zodra de wederpartij de aansprakelijkheid erkent of de rechter de aansprakelijkheid heeft vastgesteld, heb je dus geen kosten.

Lees ook: Vergoeding van advocaatkosten

Wel kan het zijn dat je eerst kosten moet maken voor het laten vaststellen van de aansprakelijkheid door bijvoorbeeld een rechter. Bij aansprakelijkheidsprocedures is het advocaten onder voorwaarden toegestaan no cure no pay af te spreken, evenals een verlaagd uurtarief met een succes fee. Voor de kosten van zo’n procedure kun je bij Swart Legal desgewenst een tariefafspraak op maat maken. Dat doen we alleen als we vertrouwen hebben in een voor jou positief resultaat en om uitdrukking te geven aan onze commitment voor jouw situatie. Informeer bij ons naar de mogelijkheden in jouw kwestie.

Het intakegesprek is bij onze advocaten altijd vrijblijvend. Lever ons de relevante informatie en stukken aan. Graag adviseren we je aansluitend over de beste aanpak. Dat kan naar jouw keuze zowel telefonisch, als op ons kantoor of bij jou thuis.

Vraag meteen om Gratis Advies voor de Beste Aanpak

Laat nu gratis je kansen en mogelijkheden checken. Lever hier direct online de benodigde stukken aan, dan krijg je meteen advies over de beste aanpak. Op het door jou op te geven voorkeurstijdstip bellen we je vrijblijvend terug om je vragen door te nemen. Een afspraak op ons kantoor of bij jou thuis maken kan uiteraard ook. Wil je ons eerst spreken? Bel ons dan gerust op: 085 - 020 10 10.

De advocaten en juristen van Swart Legal hebben meer dan 25 jaar specialistische kennis en ervaring op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en schadevergoedingen. Wij werken ook internationaal. Onze kennis houden we doorlopend actueel met cursussen, opleidingen en vakoverleg.

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 25 jaar Vakkundige Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

9.1/10

128 beoordelingen

Goed

Goede structurele aanpak en begripvol luisterend naar beide partijen.
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy