Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Verlaging boete arbeidsinspectie

Verlaging boete arbeidsinspectie

Verlaging boete arbeidsinspectie

Een zakelijke cliënt uit de bouwwereld wendde zich tot ons kantoor nadat een van zijn werknemers een ernstig arbeidsongeval was overkomen. Tot grote schrik van iedereen is deze werknemer door het ongeval overleden. Cliënt, die altijd in nauw contact heeft gestaan met werknemer en zijn familie, kreeg onmiddellijk bezoek van de Arbeidsinspectie. De hamvraag was of onze cliënt het ongeval had kunnen voorkomen.

Vervolgens heeft er een tweede gesprek tussen de arbeidsinspecteur en de directeur van cliënt plaatsgevonden. Wij hebben hem op dit gesprek voorbereid en hem ook tijdens dit gesprek bijgestaan. Naar aanleiding van het de bevindingen ter plekke en het gesprek werd een boeterapport opgesteld en een boetekennisgeving verstuurd: De Arbeidsinspectie stelde dat cliënt meerdere artikelen van de arbeidsomstandighedenwet en het arbeidsomstandigheden besluit zou hebben overtreden. Cliënt zou een boete ter hoogte van € 13.500,- verschuldigd zijn.

Namens cliënt hebben wij onze zienswijzen op deze beslissing ingebracht. Daarbij hebben wij aangekaart dat cliënt geen verwijt kon worden gemaakt van het ongeval en dat om die reden van een boete moest worden afgezien. In geval toch een boete zou worden opgelegd, hebben wij betoogd dat deze gematigd diende te worden. Een boete kan namelijk gematigd worden indien de werkgever aantoont dat hij de risico’s van de werkzaamheden waarbij de overtreding zich heeft voorgedaan voldoende heeft geïnventariseerd, een veilige werkwijze heeft ontwikkeld, deugdelijke, voor de arbeid geschikte, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking heeft gesteld en de verdere nodige maatregelen heeft getroffen om het ongeval te voorkomen. Bovendien kan een boete gematigd worden indien de werkgever aantoont dat hij voldoende instructies heeft gegeven en / of dat hij adequaat toezicht heeft gehouden. Tot slot hebben wij betoogd dat bij de boeteberekening hoe dan ook van een lager bedrag had moeten worden uitgegaan, omdat de hoogte foutief berekend was.

De Arbeidsinspectie heeft naar aanleiding van de door ons ingediende zienswijzen het voorgenomen boetebedrag met 66% gematigd tot een uiteindelijke boete van € 4.500,-. Wij hebben de Inspectie ervan overtuigd dat het ongeval inderdaad maar in beperkte mate aan cliënt te verwijten viel, nu het bedrijf wel degelijk veiligheidsmaatregelen had getroffen om ongevallen zo veel mogelijk te voorkomen.

Meer Bewezen Resultaten!

Bewezen Resultaten

Verlaging boete arbeidsinspectie

Verlaging boete arbeidsinspectie

Lees meer

Hete soep, hoge schade

Hete soep, hoge schade

Lees meer

De schuldbewuste accountant

De schuldbewuste accountant

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

E-Boek: Arbeidsrecht in de praktijk

Neem kennis van talrijke praktische tips bij het voorkomen en oplossen van arbeidsconflicten. Ontvang nu gratis het E-Boek "Ik wens u veel personeel".

Bekijk dit aanbod

Abonnement Juridische Tips en Tricks

Ontvang maandelijks onze juridische Tips en Tricks. Ontdek hoe je problemen en conflicten in samenwerkingsrelaties snel en praktisch voorkomt, beheerst en oplost. Meld je nu vrijblijvend aan!

Bekijk dit aanbod

Second Opinion van Advocaat ontvangen

Twijfel je over je huidige rechtsbijstand? Vraag om een Second Opinion van een deskundige advocaat. Met tevredenheidsgarantie!

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy