Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Hoger Beroep instellen

Ga voor een nieuwe kans met betere argumenten

Basismodule: prijs op aanvraag
In hoger beroep gaan biedt jou een nieuwe kans om met betere argumenten alsnog jouw recht te halen. Laat je begeleiden met het helder naar voren brengen van nieuwe feiten en betere argumenten.
Ontvang Vrijblijvend Advies
Hoger Beroep instellen

Ben jij het oneens met de uitspraak van een rechtbank of kantonrechter in jouw zaak? In hoger beroep gaan, biedt jou de mogelijkheid om een nieuwe kans te krijgen en jouw recht te halen. De gespecialiseerde en ervaren advocaten van Swart Legal begrijpen dat het instellen van hoger beroep een cruciale stap is in het verkrijgen van gerechtigheid. Hieronder leggen we jou graag uit wat hoger beroep is, wanneer jij hoger beroep kunt instellen, hoe wij het proces van hoger beroep aanpakken en welke kosten ermee gemoeid zijn.

Wat is hoger beroep

Hoger beroep is een procedure waarbij jij, als partij die het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank in jouw zaak, de mogelijkheid krijgt om de zaak opnieuw te laten beoordelen door een hogere rechterlijke instantie, meestal het Gerechtshof. Het hoger beroep biedt jou de kans om fouten in de uitspraak te corrigeren, nieuwe feiten en argumenten aan te voeren en te zorgen voor een rechtvaardiger resultaat.

Wanneer kun je hoger beroep instellen

Jij kunt hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de rechtbank of kantonrechter wanneer jij het niet eens bent met de beslissing of als je vindt dat de rechtbank of kantonrechter een fout heeft gemaakt in de toepassing van de wet.

Bij Swart Legal hebben onze advocaten in het bijzonder gespecialiseerde kennis en ervaring met hoger beroep bij kwesties op deze rechtsgebieden:

Termijnen waarbinnen hoger beroep kan worden ingesteld

Het instellen van hoger beroep moet binnen een specifieke termijn gebeuren, meestal drie maanden na de uitspraak van de rechtbank (bij de meeste civiele procedures). Uitzonderingen zijn echter mogelijk! Bij kort geding procedures bijvoorbeeld bedraagt de hoger beroep termijn slechts vier weken. Informeer zo snel mogelijk welke beroepstermijn in jouw situatie geldt. Het is van cruciaal belang om de termijnen in acht te nemen, omdat het niet tijdig instellen van hoger beroep kan leiden tot het definitief verliezen van jouw zaak.

Het grievenstelsel

Bij het instellen van hoger beroep is het belangrijk om bekend te zijn met het grievenstelsel. Het grievenstelsel houdt in dat je als appellant, degene die hoger beroep instelt, jouw bezwaren tegen de uitspraak van de rechtbank in de vorm van grieven naar voren brengt. Grieven zijn specifieke punten van kritiek op de uitspraak, waarin je aangeeft waarom je het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank en welke fouten er volgens jou zijn gemaakt.

Het grievenstelsel vereist dat je jouw bezwaren duidelijk en concreet formuleert, zodat de hogere rechter deze kan beoordelen en daarover een nieuwe beslissing kan nemen. Het is belangrijk om nauwkeurig en volledig te zijn bij het opstellen van jouw grieven, omdat het niet vermelden van bepaalde bezwaren kan betekenen dat deze later niet meer kunnen worden aangevoerd in de hoge beroepsprocedure. De advocaten van Swart Legal hebben ruime ervaring met het opstellen van grieven en kunnen wij jou hierbij deskundig begeleiden, zodat jouw bezwaren effectief worden overgebracht aan de hogere rechter.

Hoe pakken onze advocaten het instellen van hoger beroep aan

Bij Swart Legal begrijpen wij dat het instellen van hoger beroep oogt als een complex en strategisch proces. Onze ervaren advocaten staan klaar om jou te begeleiden en jouw zaak zorgvuldig te analyseren. We nemen de tijd om jouw situatie volledig te begrijpen en te beoordelen of hoger beroep een haalbare optie is. Vervolgens stellen we samen met jou een gedegen hoger beroepschrift (Memorie van Grieven) op, waarin we de gronden van het hoger beroep duidelijk uiteenzetten en onderbouwen met juridische argumenten en relevante jurisprudentie. Onze focus ligt op het bereiken van het best mogelijke resultaat voor jou.

Dit zijn de stappen die wij zetten bij het instellen van hoger beroep:

1. Intakegesprek: Het voeren van een persoonlijk intakegesprek met jou op ons kantoor is voor ons cruciaal om je kansen op succes te kunnen bepalen. Wij willen het hele verhaal van begin tot eind weten, stellen je hierover vragen en gaan na waar de eventuele misverstanden en miscommunicaties zijn te vinden.

2. Bestudering en advies: Wij willen graag eerst de beschikking krijgen over alle uitgewisselde processtukken. Deze nemen wij kritisch door. Wij gaan na waar deze processtukken hiaten bevatten, welke argumenten zijn gemist of niet goed voor het voetlicht zijn gebracht en of er rechtsregels en jurisprudentie door de rechter over het hoofd zijn gezien die alsnog en beter naar voren kunnen worden gebracht.

3. Dagvaarding in hoger beroep of Verzoekschrift: Hiermee begint formeel het instellen van het hoger beroep. Deze indiening dient op tijd te gebeuren. Wij zien erop toe dat de termijn voor hoger beroep wordt veiliggesteld en dat alle formaliteiten in acht worden genomen.

4. Opstellen grieven: Hiermee zetten wij de zaak opnieuw op een rij, zowel wat betreft het verloop van de gebeurtenissen als met betrekking tot de juridische argumentatie. In het bijzonder gaan we gedetailleerd in op de overwegingen van de rechter in eerste aanleg waarmee die in onze ogen de plank feitelijk en/of juridisch heeft misgeslagen en waarom.

5. Pleidooi of mondelinge behandeling: In overleg met jou bepalen wij of een aanvullend pleidooi nodig is. Indien niet wordt besloten tot een pleidooi, kan het Gerechtshof nog een mondelinge behandeling gelasten. Indien een pleidooi of mondelinge behandeling plaatsvindt, bereiden wij die nauwkeurig, grondig en tot in de details met jou voor.

6. Arrest: Het hoger beroep eindigt met een einduitspraak, ook wel arrest genoemd. Bij toewijzing van je vorderingen zorgen wij ervoor dat de andere partij alsnog tot betaling wordt bewogen, desnoods via de deurwaarder.

Kosten van hoger beroep

Het instellen van hoger beroep brengt kosten met zich mee, zoals griffierechten en advocaatkosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de aard en complexiteit van jouw zaak. Bij Swart Legal streven we naar transparantie, daarom bespreken we de kosten van hoger beroep altijd vooraf met jou. We geven jou een duidelijk beeld van de te verwachten kosten en zorgen ervoor dat je volledig op de hoogte bent voordat we het hoger beroepstraject ingaan.

Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Laat onze advocaten je kansen op een succesvol hoger beroep beoordelen. Indien onze advocaten een redelijke kans van slagen zien, zal je rechtsbijstandsverzekeraar de uitbesteding van jouw zaak niet kunnen weigeren. Beoordelen of sprake is van een redelijke kans van slagen doen onze advocaten ook vaak in het kader van een juridische second opinion.

Lees ook: Second Opinion van een Deskundige Advocaat Ontvangen

Eerste inschatting van je kansen en mogelijkheden

Om een eerste vrijblijvende inschatting te kunnen geven van je kansen, bieden wij je de mogelijkheid om de processtukken die bij de Rechtbank of Kantonrechter zijn uitgewisseld aan onze advocaten ter beoordeling voor te leggen. Ga daarvoor naar het intakeformulier op deze website, vul je gegevens in, upload je processtukken met de rechterlijke uitspraak en laat ons weten op welke dag en tijdstip je bereikbaar bent om door ons te worden gebeld. Indien wij mogelijkheden voor je zien, plannen wij met je een uitgebreid intakegesprek op ons kantoor in.

Neem contact op

Hoger beroep is een belangrijk middel om alsnog je recht te halen wanneer je het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank of kantonrechter. Bij Swart Legal zijn we vertrouwd met de complexiteit van het hoger beroepstraject en staan we klaar om jou te begeleiden. Onze ervaren advocaten analyseren jouw zaak zorgvuldig, stellen samen met jou een gedegen hoger beroepschrift op en streven naar het beste resultaat voor jou. Neem vandaag nog contact met ons op en laat ons jou helpen om jouw recht te halen. Bel 085 - 020 10 10 en vraag bijvoorbeeld naar advocaat mr. Marco Swart.

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 25 jaar Vakkundige Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

9.1/10

121 beoordelingen

deskundig en betrokken

Met mijn vraag ben ik heel goed geholpen door Mr. M. Swart. Hij stelde de juiste kritische vragen, doorzag het probleem erg snel, dacht met me mee en wist mij de juiste tools te geven om het af te ronden. Ik heb heel blij dat ik de stap naar hem genomen heb, het heeft me veel opgeleverd, waaronder rust, inzicht en zelfvertrouwen. Dank!
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy