Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Kort Geding Loonvordering

Onze arbeidsrechtadvocaten loodsen je door de spoedprocedure

Basismodule: prijs op aanvraag
Betaalt je werkgever ineens geen loon meer? Vorder het verschuldigde loon in kort geding. Onze advocaten loodsen je door de spoedprocedure.
Ontvang Vrijblijvend Advies
Kort Geding Loonvordering

In deze gevallen kun je je loon in kort geding vorderen

Je werkgever is plotseling gestopt met het betalen van je loon. Aanleiding is bijvoorbeeld een ontslag op staande voet of een conflict wegens ziekteverzuim. In kort geding kun je bij de rechter eisen dat je werkgever je loon blijft doorbetalen. Bijvoorbeeld bij:

  • Ontslag op staande voet: Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet aan nogal wat strenge wettelijke voorwaarden zijn voldaan. Vaak blijkt een ontslag op staande voet bij een rechter geen stand te kunnen houden. Reageer bij een ontslag op staande voet dan ook meteen met een loonvordering in kort geding.
  • Ziekteverzuim: Je werkgever staakt de loonbetaling omdat hij bijvoorbeeld niet gelooft dat je echt ziek bent. Of je werkgever is van mening dat je niet voldoende aan je re-integratie meewerkt. Het staken van loonbetaling terwijl je ziek bent is nogal ingrijpend, zeker omdat je je handen al vol hebt aan je herstel. Doorbreek deze impasse door in kort geding loondoorbetaling te eisen. Lees ook: Arbeidsconflict bij ziekteverzuim aanpakken.
  • Andere situaties: Je werkgever kan ook om andere redenen van mening zijn dat hij je ineens geen loon meer hoeft te betalen. Maar afspraak is afspraak en die dient te worden nagekomen. Leg je daarom nooit neer bij een plotselinge loonstop, maar laat altijd eerst door onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten een vakkundige inschatting maken van je kansen en mogelijkheden.

Lees ook: Conflict over Loonvordering Aanpakken

Om een spoedprocedure in kort geding te mogen voeren moet je een spoedeisend belang hebben. Daarvan is bij een onverwachte loonstop al snel sprake. Geen loon meer betaald krijgen is een bedreigende situatie, want je vaste lasten lopen gewoon door.

Lees ook: Loonvordering instellen

Wat een kort geding voor een loonvordering omvat

- Intake: Onze vakkundige arbeidsrechtadvocaten gaan eerst na of je in kort geding een goede kans maakt dat de rechter je loonvordering toewijst. Daarvoor horen we graag je verhaal. Daarbij ontvangen we graag het arbeidscontract, je laatste loonstrook, de uitgewisselde e-mails en brieven met je werkgever en eventuele andere bewijsstukken.

- Dagvaarding: Als we inschatten dat je loonvordering een goede kans van slagen heeft stellen onze arbeidsrechtadvocaten een dagvaarding in kort geding op. Hierin vatten we voor de rechter de gebeurtenissen samen en onderbouwen we je loonvordering. We vragen de rechter om snel een dag en tijdstip te bepalen waarop de mondelinge behandeling van het kort geding zal plaatsvinden. Vervolgens laten we de dagvaarding door een deurwaarder aan je werkgever betekenen. Lees ook: Het schrijven van een goede dagvaarding is een kunst.

- Mondeling behandeling: De zitting bij de rechter vindt binnen 4 weken plaats. Uiteraard bereiden onze advocaten je grondig op de zitting voor. Tijdens de zitting kunnen we voor jou het woord voeren. Indien er mogelijkheden zijn voor onderhandelingen met je werkgever staan we je ook hierin bij. Soms gaat de werkgever al tijdens de zitting alsnog tot betaling akkoord of wordt een schikkingsregeling bereikt. We letten dan op dat de toezeggingen goed worden vastgelegd zodat deze niet tot nieuwe conflicten kunnen leiden.

- Vonnis en executie: Na de zitting wijst de rechter snel vonnis. Als hij je loonvordering toewijst dwingen we hiermee de betaling bij je werkgever af. In veruit de meeste gevallen zullen werkgevers dan alsnog vrijwillig je loon betalen. Als echter ook dan onverhoopt betaling uitblijft geven we opdracht tot executoriaal beslag op de eigendommen en bankrekeningen van je werkgever. Zo helpen we je alsnog je loon te ontvangen.

Transparante en betaalbare kosten bij een kort geding voor een loonvordering

Onze vakkundige arbeidsrechtadvocaten schatten gratis voor je in of een loonvordering kans van slagen heeft. Dat is het geval als je je loonvordering voldoende kunt bewijzen.

Indien je dat wenst kunnen wij voor het gehele traject een betaalbaar vast tarief berekenen. Hierin is begrepen: Het opstellen van de dagvaarding, het voorbereiden en bijwonen van de ziting bij de rechter in kort geding en de incassering.

Als je met ons een verlaagd vast tarief wilt afspreken, hanteren wij tevens een succesfee. Deze bedraagt 5 procent over het te behalen resultaat.

Als je loonvordering terecht is, heb je ook aanspraak op de wettelijke verhoging. Deze kan oplopen tot maximaal 50 procent over het achterstallige loon. Daarnaast moet je werkgever dan de buitengerechtelijke incassokosten, de wettelijke rente en de proceskosten vergoeden. Deze vergoedingen kunnen je kosten dekken.

Vraag Gratis Advies voor de Beste Aanpak

Laat gratis je kansen en mogelijkheden checken. Lever nu direct online de benodigde stukken aan, dan krijg je meteen advies over de beste aanpak. Op het door jou op te geven voorkeurstijdstip bellen we je vrijblijvend terug om je vragen door te nemen. Wil je ons eerst spreken? Bel ons dan gerust op: 085 - 020 10 10.

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 25 jaar Vakkundige Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

9.1/10

128 beoordelingen

Goed

Goede structurele aanpak en begripvol luisterend naar beide partijen.
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy