Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Legal Scan Ondernemingsrecht

Minimaliseer je ondernemingsrechtelijke risico's

Basismodule: € 695,00 (excl. btw)
Een legal scan brengt de ondernemingsrechtelijke risico’s in kaart en helpt je bij het minimaliseren daarvan. Je bestaande contracten, andere vitale documenten en onderlinge relaties krijgen een stresstest. Sta sterk bij elk mogelijk conflict en potentiële tegenvallers. Met tevredenheidsgarantie.
Ontvang Vrijblijvend Advies
Legal Scan Ondernemingsrecht

Waarom een Legal Scan Ondernemingsrecht belangrijk is voor je organisatie

Veel conflicten worden via de rechter uitgevochten. Bovendien loop je als ondernemer aansprakelijkheidsrisico’s en financiele risico’s in geval van een (onverwacht) faillissement. Dit kun je als ondernemer beheersen en voorkomen met doordachte juridische constucties, deugdelijke afspraken en duidelijke werkprocessen.

Ook lopen ondernemers vaak onnodige risico’s doordat vitale bedrijfsdocumenten niet op orde zijn of niet op elkaar en op de praktijk aansluiten. Denk aan statuten, aandeelhoudersovereenkomst, samenwerkingsovereenkomsten, opdrachtbevestigingen, algemene voorwaarden, huurovereenkosten, verzekeringsovereenkomsten, huwelijkse voorwaarden en de inschrijving in het Handelsregister.

De legal scan ondernemingsrecht door één van onze ervaren advocaten brengt de juridische risico’s in kaart en helpt je bij het minimaliseren daarvan. De ervaring leert dat je hiermee als ondernemer flink kunt besparen op tijd, energie, onnodige frustraties en kosten. Je krijgt er veel zekerheid voor in de plaats om mee verder aan je onderneming te bouwen.

Lees ook: Juridisch Risico Management als beslissende factor voor groei

Wat is een Legal Scan Ondernemingsrecht

Met een Legal Scan Onderneminngsrecht onderwerpen onze advocaten je bestaande statuten, contracten, andere vitale documenten en onderlinge zakelijke relaties aan een stresstest. We bekijken in hoeverre jouw statuten, contracten en andere documenten voldoen aan wettelijke verplichtingen, of je de afspraken helder hebt vastgelegd, of je voldoende bent beschermd tegen aansprakelijkheden en andere financiële risico’s, zoals bij faillissement en bestuurdersaansprakelijkheid, en of je geen juridische risico's hebt laten liggen.

Daarnaast beoordelen onze advocaten of jouw contracten, samenwerkingsverbanden en constructies hiaten bevatten, gebruikmaken van wettelijke afwijkingsmogelijkheden, voldoende flexibel zijn ingericht voor veranderende situaties, reorganisatiebestendig zijn en onverhoopt aanleiding kunnen geven voor misverstanden, misinterpretaties en conflicten.

Ten slotte letten we op of jouw juridische positie en eventuele onderhandelingspositie voldoende stevig zijn bij eventuele conflicten, bestuurdersaansprakelijkheid, faillissementssituaties en financiële tegenvallers. Na onze legal scan sta je dan ook sterk bij elk conflict en bij elke financiële tegenvaller.

Waarop wij letten bij een Legal Scan Ondernemingsrecht

Allereerst loopt één van onze advocaten met jou je bestaande statuten, contracten, reglementen en andere vitale bedrijfsdocumenten door. Denk aan de statuten van de betrokken rechtspersonen, aandeelhoudersovereenkomst, managementovereenkomst, huurcontract, arbeidscontracten, algemene voorwaarden, privacyregeling, leverancierscontracten, verzekeringsovereenkomsten, aansprakelijkheidsverzekeringen, de inschrijving(en) in het Handelsregister en de beschikking sectorindeling. Onze checklist bevat ruim 35 soorten juridische documenten die voor onze legal scan in aanmerking kunnen komen.

Vervolgens lopen wij samen met jou bij al deze documenten alle opgenomen bepalingen langs. Wij plaatsen kanttekeningen bij bepalingen die juridisch ondeugdelijk of juridisch onhandig zijn. Denk hierbij zeker ook aan persoonlijke en financiële risico’s bij bestuurdersaansprakelijkheid en faillissementssituaties.

Daarnaast wijzen wij je op ontbrekende bepalingen, ontbrekende constructies en ontbrekende financiële zekerheidsrechten die jouw positie kunnen versterken. Tot slot lopen wij met onze checklist meer dan 85 controlepunten langs.

Lees ook: Begeleiding bij Ondernemingsrechtelijke Vraagstukken

Welke stappen wij zetten bij een Legal Scan Ondernemingsrecht

- Maken afspraak: Nadat je hebt aangegeven interesse in onze legal scan arbeidsrecht te hebben, maken wij met je een afspraak op een datum en tijdstip die jou schikt. Graag komen wij dan bij jou in je bedrijf langs.

- Checklist met documenten: Voorafgaand aan onze afspraak sturen wij je een checklist met mogelijke documenten die je door ons kunt laten checken. Wij vragen je om deze vooraf aan ons toe te sturen of klaar te leggen als wij langskomen.

- Gesprek en analyse: Tijdens onze afspraak gebruiken wij de documenten die je door ons wilt laten checken als handvat voor een gesprek. Daarbij leren wij jouw organisatie graag beter kennen. Je kunt ook aangeven welke wensen je organisatie heeft om risico’s te reduceren.

Bij onze analyse zullen wij je voorzien van talrijke juridische en praktische tips en aanwijzingen, gebaseerd op onze uitgebreide specialistische kennis en ervaring. Onze ervaring leert dat dit gesprek voor onze opdrachtgevers altijd nieuwe en verrassende inzichten oplevert.

Transparante en betaalbare investering voor een Legal Scan Ondernemingsrecht

Op onze Legal Scan Ondernemingsrecht geven onze advocaten een tevredenheidsgarantie. Na afloop van het gesprek bepaal je of je hierover tevreden bent. Alleen als je tevreden bent, brengen wij je ons tarief van 695 euro, excl. BTW in rekening.

Informeer vrijblijvend naar je mogelijkheden

Lever direct online je gegevens aan, dan checken wij meteen eerst vrijblijvend of een legal scan ook voor jou de moeite waard is. Op het door jou op te geven voorkeurstijdstip (mogelijk tot 's avonds 21.00 uur) bellen we je terug om je vragen door te nemen. Wil je ons eerst spreken? Bel ons dan gerust op: 085 - 020 10 10.

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 25 jaar Vakkundige Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

9.1/10

128 beoordelingen

Goed

Goede structurele aanpak en begripvol luisterend naar beide partijen.
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy