Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Valkuilen bij pensioenregelingen

Valkuilen bij pensioenregelingen

Veel werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Als dit niet op de juiste manier gebeurt, kan dit flink in de papieren lopen. Hieronder lees je over de vijf veelvoorkomende valkuilen waarvoor je als werkgever beducht moet zijn en die voor werknemers tot forse schadeclaims kunnen leiden.

1. Verplichte pensioenregeling

Als je aan je werknemers pensioen aanbiedt, ben je uiteraard verplicht om een pensioenvoorziening te hebben. Maar pensioenverplichtingen kunnen ook van toepassing zijn als je als werkgever ongemerkt valt onder de werkingssfeer van een cao. Of wanneer je zonder het te weten valt onder de Wet Bpf. Van het laatste kan sprake zijn als je veel van je werknemers detacheert, wat onder meer gebruikelijk is bij ICT-bedrijven.

Steeds meer organisaties, zoals de SNCU en StiPP, zien streng toe op de naleving van dergelijke verplichtingen. Zij kunnen met forse naheffingen komen. Daarnaast is het mogelijk dat je individuele werknemers wel een pensioenaanbod doet, maar vergeet om ze daadwerkelijk bij een collectieve pensioenverzekeraar aan te melden. Deze werknemers hebben dan meestal een aanzienlijke claim.

2. Uitzonderen van werknemers

Als je binnen een specifieke functiegroep aan werknemers een pensioenaanbod hebt gedaan, kunnen alle werknemers in die groep daar op enig moment aanspraak op maken. Je kunt dit alleen voorkomen door in de arbeidsovereenkomsten van de overige werknemers in die groep te vermelden dat je hen nadrukkelijk geen pensioenaanbod doet.

Maar let op, deze uitzonderingen mag je alleen maken als je pensioenverzekeraar dit toelaat en je niet onder de werkingssfeer van een cao of de Wet Bpf valt. En je mag als werkgever uiteraard niet discrimineren op grond van zaken als geloof, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, leeftijd, deeltijdwerken of chronische ziekte.

3. Afstand doen van pensioen

Veel werknemers stellen hun werkgever voor om de aangeboden of verplichte pensioenpremie om te zetten in salaris. Daarmee doen ze afstand van hun pensioenaanspraken. Het lijkt voor werkgevers aantrekkelijk om in te stemmen met zo’n afstandsverklaring, maar dit is zeer risicovol.

Een afstandsverklaring mag vaak niet van de cao, Wet Bpf of lopende collectieve pensioenverzekering. Als collectieve regelingen dit wel toestaan, kunnen werknemers en hun partners de afstandsverklaring vaak achteraf laten vernietigen. Bijvoorbeeld als zij kunnen aantonen dat zij onvoldoende op de hoogte waren van de gevolgen. Hun partners moeten bovendien tekenen voor akkoord.

Voorzichtigheid is dus geboden bij het opstellen van een afstandsverklaring. Als zo’n verklaring mogelijk is, heeft het de voorkeur om direct bij indiensttreding in de arbeidsovereenkomst te vermelden dat je geen pensioenaanbod doet. Dat is beter dan de werknemer achteraf een afstandsverklaring te laten ondertekenen.

4. Versobering van pensioen

Veel bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden hun arbeidsvoorwaarden versoberen, dus ook de bestaande pensioenregelingen. Daarbij stappen ze bijvoorbeeld over van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling of ze kiezen een voor andere pensioenuitvoerder met andere pensioenvoorwaarden. Vaak drukken werkgevers deze versoberingen eenzijdig door.

Rechters oordelen steevast dat een werkgever moet kunnen aantonen dat de betrokken werknemer nadrukkelijk met zo’n wijziging heeft ingestemd. Zonder expliciete instemming kunnen werknemers nog een lange tijd na de wijziging aanspraak maken op nakoming van de oorspronkelijk aangeboden pensioenregeling. De financiële claims kunnen dan fors oplopen.

5. Begeleiding bij beschikbare premieregeling

Met het aanbieden van een beschikbare premieregeling verleggen werkgevers beleggingsrisico’s naar hun werknemers. Het probleem is echter dat veel werknemers zich niet actief bezighouden met beleggen, onvoldoende kennis hierover bezitten of niet goed weten waar ze mee bezig zijn.

Aan het eind van de rit kunnen de beleggingsdoelstellingen voor een welvaartsvast pensioen nogal tegenvallen. Pensioenuitvoerders zijn dan ook wettelijk verplicht hun deelnemers actief te begeleiden en te adviseren. Het is als werkgever verstandig erop toe te zien dat de gekozen pensioenuitvoerder deze wettelijke verplichting naleeft. In de praktijk blijven pensioenuitvoerders op dit punt nogal in gebreke, waardoor deelnemers schade kunnen lijden en claimen.

Download nu GRATIS het E-Boek "De Toeters en Bellen van het Arbeidscontract"

Wil je weten waarop je allemaal nog meer moet letten bij het opstellen van arbeidscontracten en allerlei arbeidsvooorwaarden? Of ben je van plan je personeelsbestand uit te breiden en te professionaliseren? Download dan nu gratis en vrijblijvend het populaire E-Boek "De Toeters en Bellen van het Arbeidscontract". In deze Ultieme Gids voor HR en MKB deelt arbeidsrechtadvocaat, ADR-mediator en ICR-coach mr. Marco Swart graag met jou meer dan 20 jaar specialistische kennis en praktijkervaring met het opstellen en uitonderhandelen van arbeidscontracten en bijzondere arbeidsvooorwaarden.

Klik hier en download nu gratis deze populaire praktische Gids over Arbeidscontracten

Juridische Informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling

Lees meer

Het pensioenaanbod

Het pensioenaanbod

Lees meer

Het pensioensysteem

Het pensioensysteem

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

Loonvordering instellen

Bij een loonvordering eis je dat je werkgever het loon doorbetaalt. Want je hebt een contract met je werkgever en afspraak is afspraak.

Bekijk dit aanbod

E-Boek: Arbeidsrecht in de praktijk

Neem kennis van talrijke praktische tips bij het voorkomen en oplossen van arbeidsconflicten. Ontvang nu gratis het E-Boek "Ik wens u veel personeel".

Bekijk dit aanbod

Kort Geding Loonvordering

Betaalt je werkgever ineens geen loon meer? Vorder het verschuldigde loon in kort geding.

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy