Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Contract laten controleren

Zo voorkom je de contractuele valkuilen

Basismodule: € 195,00 (excl. btw)
Bij het aangaan van een contract wil je weten waar je op moet letten. Onze advocaten contractenrecht geven je vakkundig advies bij je onderhandelingen. Voorkom de contractuele valkuilen. Laat je contract controleren. Je staat dan altijd sterk.
Ontvang Vrijblijvend Advies
Contract laten controleren

Wanneer laat je een contract controleren

Een contract is een belangrijk document. Bijvoorbeeld bij een eventueel toekomstig conflict. De exacte afspraken in het contract zijn het uitgangspunt voor de onderhandelingen en een eventueel rechterlijk oordeel. Het is daarom in allerlei situaties nuttig om vóór ondertekening het contract vakkundig te laten beoordelen, zodat je de bevindingen eventueel kunt betrekken bij je onderhandelingen. Dat kan bijvoorbeeld:

 • Bij het opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten
 • Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
 • Bij het aangaan van een nieuwe samenwerking
 • Bij een voorgenomen verlenging van een samenwerking of levering 
 • Bij het intensiveren van een samenwerking
 • Na een bedrijfsovername 
 • Als in de loop van een samenwerking een wijziging van het contract wordt voorgesteld
 • Als in de loop van een samenwerkingsrelatie of na een levering van een dienst of product een conflict dreigt en je exact wilt weten waar je aan toe bent

De juridische basis van het contract

De wettelijke basis voor het sluiten van een overeenkomst is art. 6:217 lid 1 BW. Hierin is bepaald: “Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.”

Een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het probleem met mondelinge overeenkomsten is dat het achteraf vaak moeilijk(er) is te bewijzen wat partijen hebben afgesproken en hoe ze het hebben bedoeld. Om deze redenen heeft het vaak de voorkeur de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Het document waarin de afspraken worden vastgelegd, noemen we contract.

In de wet zijn voor een groot aantal soorten en typen contracten regels opgenomen waaraan moet worden voldaan voordat je van een rechtsgeldig contract kunt spreken. Een deel van die regels zijn alleen van toepassing als partijen daarover niet iets anders hebben afgesproken. Er zijn ook regels die dwingend zijn voorgeschreven.

Lees ook: Juridisch Risico Management - Beheers de risico's bij conflicten. Excellent met Contracten

Soorten en typen contracten om op te controleren

De advocaten contractenrecht van Swart Legal hebben ondermeer ervaring met het controleren (en opstellen) van de volgende soorten en typen contracten:

 • Bedrijf starten: Algemene Voorwaarden, Opdrachtbevestiging, Disclaimer, Privacyverklaring, Verwerkersovereenkomst
 • Zakelijke samenwerking: Samenwerkingsovereenkomst (lees ook ons aanbod: Samenwerkingsovereenkomst opstellen), Aandeelhoudersovereenkomst, Maatschapscontract, Managementovereenkomst, Bemiddelingsovereenkomst, Agentuurovereenkomst, Distributieovereenkomst, SLA-overeenkomst, Onderhoudsovereenkomst, Geheimhoudingsverklaring
 • Financieel: Geldleningsovereenkomst, Pandakte, Licentieovereenkomst, Leaseovereenkomst, Huurkoopovereenkomst, Koopovereenkomst, Overnameovereenkomst, Beëindigingsovereenkomst
 • Vastgoed: Aan- en verkoop onroerend goed, Hypotheekovereenkomst, Overeenkomst van aanneming, Huurovereenkomst woonruimte, Huurovereenkomst bedrijfsruimte (zie ook onze speciale pagina: Vastgoedrecht)
 • Personeel: Arbeidscontract, Arbeidscontract bepaalde tijd, Arbeidscontract onbepaalde tijd, Oproepcontract, Nulurencontract, Personeelsreglement, PersoneelshandboekZZP-contract, Overeenkomst van Opdracht, Overeenkomst van Aanneming, Handelsagentuur, Concurrentiebeding

Ga naar: Gids over Succesvol Samenwerken Downloaden

Waarop wij een contract controleren

Eén van onze advocaten contractenrecht gaat na of het contract voor alle partijen op alle punten glashelder is. Je bent dan beter voorbereid als je op enig moment onverhoopt in een conflict terecht komt. Je vergroot hiermee aanzienlijk de kans dat je hieruit dan zonder kleerscheuren tevoorschijn komt. Een goed doortimmerd contract verdient zich dubbel en dwars terug. Samen gaan wij alle kritische punten na. Dat zijn ondermeer:

 • de aanduidingen van de juiste partijen
 • de omschrijving van de te leveren prestatie
 • de overeengekomen periode
 • de concrete vaststelling van de tegenprestatie
 • de opzegmogelijkheden en andere beëindigingsmogelijkheden
 • de verwoording van een eventueel relatiebeding en concurrentiebeding
 • het geheimhoudingsbeding
 • boeteclausules
 • het eenzijdigewijzigingsbeding
 • het overeengekomen toepasselijke recht

Indien je specifieke vragen hebt, nemen wij die mee.

Bij de check van het toetsen onze advocaten contractenrecht bovendien op de volgende vragen:

 • Voldoen de bepalingen in het contract aan de wet en aan specifieke wettelijke bepalingen die juist voor dit soort en type contract gelden?
 • Bevat het contract ongeldige bepalingen waarop bij een conflict geen beroep kan worden gedaan?
 • Staan in het contract bepalingen die bij een conflict aanleiding kunnen geven voor ruzies en misverstanden?
 • Speelt het contract goed genoeg in op mogelijke toekomstige veranderingen?
 • Maakt het contract gebruik van wettelijke afwijkingsmogelijkheden en worden die op een voor jou voordelige of nadelige manier ingezet?
 • Staan er bepalingen in het contract die in jouw nadeel kunnen uitpakken?
 • Ontbreken cruciale bepalingen waarvan opname is aan te bevelen?
 • Zijn de gevolgen voor jou goed geregeld in het geval dat het komt tot een beëindiging van het contract?

Wat het stappenplan is bij het controleren van een contract

 • Conceptversie contract: Voordat je ondertekent, stuur je ons ter beoordeling de conceptversie van het contract. Indien je specifieke vragen hebt, kun je dat aangeven. Deze nemen onze advocaten dan in onze check mee.
 • Telefonische bespreking: Binnen 24 uur (op werkdagen) nadat wij je aanvraag hebben ontvangen, nemen we contact met je op. Wij laten je dan telefonisch weten wat ons is opgevallen en welke bepalingen in het contract eventueel speciale aandacht nodig hebben. De bevindingen die wij met je bespreken, bevestigen wij je per e-mail.
 • Bewerken contract: Indien je dat wenst kunnen wij het voorgelegde contract (als rtf-bestand of Word-document) bewerken en daarbij de voor jou meest gunstige formulering aangeven.
 • Onderhandelingen: Tijdens de onderhandelingen mag je ons vragen om verder advies en een nieuwe versie van het contract ter finale beoordeling aan ons voorleggen.

Wat de kosten zijn voor het controleren van een contract

Voor het controleren van je contract rekenen onze advocaten 195 euro, excl. btw. Hierin is begrepen de bestudering van jouw contract en het uitgebreid telefonisch doornemen ervan met jou. Hierop krijg je een tevredenheidsgarantie. Je betaalt ons alleen als je over ons advies tevreden bent.

Een korting is in deze prijs inbegrepen als je ons direct online je contract aanlevert. Na het vakkundige advies van één van onze doorgewinterde advocaten contractrenrecht weet je exact waar je juridisch staat en heb je jezelf behoed voor de valkuilen.

Laat je contract nu controleren

Laat nu je contract controleren. Lever hier je contract online aan. Op het door jou op te geven voorkeurstijdstip (mogelijk tot 's avonds 21.00 uur) bellen we je terug om je vragen door te nemen.

Lees ook: Ervaren en gespecialiseerde advocaat contractenrecht

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 25 jaar Vakkundige Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

9.1/10

128 beoordelingen

Goed

Goede structurele aanpak en begripvol luisterend naar beide partijen.
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy