Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Loonvordering instellen

Onze arbeidsrechtadvocaten handelen snel en daadkrachtig

Basismodule: prijs op aanvraag
Bij een loonvordering eis je dat je werkgever het loon doorbetaalt. Want je hebt een contract met je werkgever en afspraak is afspraak. Laat gratis een inschatting maken voor de haalbaarheid van je loonvordering. Dan hoef je als werknemer niet met lege handen te staan.
Ontvang Vrijblijvend Advies
Loonvordering instellen

Wanneer heb je een loonvordering

In allerlei gevallen kan sprake zijn van een loonvordering:

  • Loon niet op tijd betaald: Je hebt een conflict met je werkgever over de salarisuitbetaling. Het loon wordt bijvoorbeeld niet op tijd betaald.
  • Arbeidsconflict: Vanwege een arbeidsconflict krijg je geen loon. Bijvoorbeeld bij ziekte, ontslag op staande voet of na opzegging van het dienstverband.
  • Cao niet nageleefd: Je werkgever moet zich houden aan een eventuele verplichte cao. Het is mogelijk dat hij die niet correct naleeft.
  • Pensioen en andere loonbestanddelen: Je hebt bijvoorbeeld een pensioenclaim of ontvangt andere loonbestanddelen niet. Zoals een bonus, overwerkvergoeding, vakantiedagen of onkostenvergoedingen.

Lees ook: Conflict over loonvordering aanpakken

Waarop letten wij bij een loonvordering

In de meeste situaties waarin een werkgever geen loon meer betaalt is snel handelen vereist. Je vaste lasten lopen immers gewoon door. In zulke situaties kun je je loon via een kort geding opeisen. Voor een kort geding is een spoedeisend belang vereist.

Van een spoedeisend belang is al snel sprake als de loonstop plotseling en onverwacht tijdens het dienstverbad gebeurt. Veel voorkomende situaties zijn bijvoorbeeld een ontslag op staande voet of een conflict wegens ziekteverzuim.

Bekijk ook ons aanbod: Kort Geding Loonvordering

Soms adviseren we om een faillissementsaanvraag in te dienen. Bijvoorbeeld als de betalingsachterstand van je loon meer dan twee maanden bedraagt. Hiermee kun je jouw uitkeringsrechten veiligstellen.

Bekijk ook ons aanbod: Faillissement werkgever aanvragen bij achterstallig loon

In alle gevallen gaan wij na of je vordering een goede kans van slagen heeft. Daarbij helpen we je bij het verzamelen van het eventueel benodigde bewijs. Uiteraard helpen we je ook bij het kiezen van de juiste aanpak met de beste kans op succes.

Lees ook ons informatieve artikel: Loonvordering instellen

Welke stappen zetten wij bij een loonvordering

Je werkgever dient de gemaakte afspraken na te komen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de wet, een cao, het arbeidscontract, brieven, e-mails en personeelsreglementen. Zo hoort je werkgever op grond van de wet elk maandloon uit te betalen op uiterlijk de laatste dag waarop je hebt gewerkt.

Vind hier: Voorbeeldbrief ingebrekestelling loonvordering

Een loonvordering omvat meestal de volgende stappen:

- Haalbaarheidsinschatting: Eerst maken we gratis een haalbaarheidsinschatting. Dat gebeurt op basis van de bewijsstukken die je bij ons aanlevert. Dat zijn het arbeidscontract, brieven, e-mails en getuigenverklaringen. Deze leggen we naast de wet en de cao (indien van toepassing).

- Brief aan werkgever: Als je kans van slagen hebt, stuurt één van onze arbeidsrechtadvocaten namens jou eerst een brief aan je werkgever. Daarin vragen we alsnog om uitbetaling van het achterstallige loon. Lees ook: Pittige brief laten opstellen door een advocaat.

- Dagvaarding of faillissementsaanvraag: Indien je werkgever niet naar tevredenheid reageert, ondernemen we verdere juridische stappen. In overleg met jou dagvaarden we dan je werkgever of dienen we een faillissementsaanvraag in.

- Uitbetaling: Als de rechter je loonvordering toewijst, volgt meteen de uitbetaling en sluiten we de zaak af.

Lees ook: Het schrijven van een goede dagvaarding is een kunst

Transparante en betaalbare kosten bij een loonvordering

Onze vakkundige arbeidsrechtadvocaten schatten gratis voor je in of een loonvordering kans van slagen heeft. Dat is het geval als je je loonvordering voldoende kunt bewijzen.

Indien je dat wenst kunnen wij voor het gehele traject een betaalbaar vast tarief berekenen. Hierin is begrepen: Het schrijven aan je werkgever van de ingebrekestelling, het opstellen van de dagvaarding, het voorbereiden en bijwonen van de ziting bij de rechter en de incassering.

Als je met ons een verlaagd vast tarief wilt afspreken, hanteren wij tevens een succesfee. Deze bedraagt 5 procent over het te behalen resultaat.

Vaak zijn deze kosten te dekken met de schadevergoedingen en boetes die je werkgever moet betalen als je loonvordering terecht is. Zo zullen we voor jou ook aanspraak maken op de wettelijke verhoging. Deze kan oplopen tot 50 procent over het achterstallige loon. Ook moet je werkgever dan de buitengerechtelijke incassokosten, de wettelijke rente en de proceskosten vergoeden.

Vraag Gratis Advies voor de Beste Aanpak

Laat gratis je kansen en mogelijkheden checken. Lever nu direct online de benodigde stukken aan, dan krijg je meteen advies over de beste aanpak. Op het door jou op te geven voorkeurstijdstip bellen we je vrijblijvend terug om je vragen door te nemen. Wil je ons eerst spreken? Bel ons dan gerust op: 085 - 020 10 10.

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 25 jaar Vakkundige Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

9.1/10

128 beoordelingen

Goed

Goede structurele aanpak en begripvol luisterend naar beide partijen.
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy