Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Intervisie voor Advocaten

Onderhoud je deskundigheid en krijg feedback van collega's

Basismodule: prijs op aanvraag
Wil je je deskundigheid als advocaat op peil houden en je functioneren verder ontwikkelen? Leg je vraagstukken voor aan collega-advocaten en ontdek verfrissende nieuwe invalshoeken. Ga onder leiding van een ervaren en gecertificeerde gespreksleider aan de slag met intervisie voor advocaten.
Ja, ik meld mij aan
Intervisie voor Advocaten

Wat is Intervisie voor Advocaten

Intervisie voor advocaten is een gestructureerde vorm van overleg tussen advocaten, met als doel het op peil houden van de deskundigheid of het verder ontwikkelen van het functioneren van het beroep van advocaat. Diverse uiteenlopende academische beroepsgroepen passen deze vorm van gestructureerde intercollegiale feedback reeds jarenlang met succes toe.

Ieder van de deelnemende advocaten kan een casus, dilemma of vraagstuk inbrengen waarmee hij of zij bij de uitoefening van zijn beroep worstelt. De andere deelnemers stellen vervolgens hierover gerichte, verhelderende vragen. Dat zet aan het denken en leidt ertoe dat het ingebrachte vraagstuk door de deelnemers vanuit nieuwe invalshoeken wordt beschouwd en tot verfrissende nieuwe inzichten en oplossingen leidt.

De intervisie bijeenkomsten voor advocaten vinden plaats onder leiding van een door de Nederlandse Orde van Advocaten aangestelde deskundige, speciaal daarvoor opgeleide gespreksleider. Deze gespreksleider organiseert en coördineert de bijeenkomsten en zorgt voor een prettig verloop. Het aantal deelnemende advocaten limiteren wij tot 8 personen zodat er veel ruimte is voor ieders inbreng. Wij begeleiden meerdere vaste groepen van advocaten en advocatenkantoren die meerdere keren per jaar (meestal 4 maal) hiervoor bij elkaar komen.

Waarom intervisie voor advocaten

Met onze inhoudelijke juridische kennis zit het meestal wel goed. Dat neemt niet weg dat wij als advocaten allemaal in onze dagelijkse praktijkvoering tegen kwesties, vraagstukken en dilemma’s aanlopen die zich niet alleen maar met inhoudelijke vakkennis laten oplossen. Het kan zeer verrijkend zijn om als collega-advocaten onder elkaar feedback te ontvangen.

Wij zijn erg enthousiast over deze vorm van intercollegiaal overleg, omdat hierin niet zozeer juridische kennisuitwisseling aan de orde komt, maar juist vele andere aspecten die ons beroep als advocaat interessant maken, zoals hoe je met de juiste vorm van communicatie, tactiek en omgang met allerlei uiteenlopende partijen opvallende resultaten kunt behalen. Dat levert verfrissende nieuwe invalshoeken op. Intervisie leidt daarnaast tot effectievere besluitvormingen.

Ben je er alleen maar op uit om je verplichte punten te halen? Zoek dan liever verder. Ben je bereid je tijd goed te besteden, om je open te stellen en daadwerkelijk actief nieuwe inzichten met je collega's te delen? Dan ben je van harte welkom!

Welke voorwaarden stelt de Nederlandse Orde van Advocaten aan intervisie

Op basis van artikel 26 van de Advocatenwet is de algemene raad aangewezen om kwaliteitstoetsen uit te voeren. Met ingang van 1 maart 2020 is het gewijzigde artikel 26 Advocatenwet ingevoerd, zodat vanaf die datum advocaten na hun stage verplicht deel moeten nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Advocaten zijn vanaf die datum verplicht ieder jaar deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Deze verplichting gaat voor stagiaires en herintreders in op het kalenderjaar volgend op de onvoorwaardelijke inschrijving op het tableau. Wel kunnen zij vrijwillig eerder starten met de kwaliteitstoetsen.

Op grond van art. 4.3a van de Verordening op de Advocatuur dient de advocaat die deelneemt aan intervisie elk jaar gedurende ten minste 8 uren hieraan deel te nemen. Elke intervisie-bijeenkomsten dient ten minste 2 uren en maximaal 4 uren te duren. Elke uur aan deelname levert de advocaat 1 niet-juridisch opleidingspunt op. Daarvan mag de advocaat per jaar maximaal 4 uren aan deelname opvoeren als opleidingspunten.

Voor een rechtmatige deelname aan intervisie stelt de Nederlandse Orde van Advocaten de navolgende randvoorwaarden:

 • De intervisiebijeenkomst vindt plaats in een groep van minimaal drie en maximaal tien advocaten
 • De intervisiebijeenkomst vindt plaats onder begeleiding van een door de algemene raad als gespreksleider aangewezen en geregistreerde deskundige.
 • De deelnemende advocaten dienen één of meer dilemma’s in te brengen
 • De deelnemende advocaten en de gespreksleider stellen de regels vast voor de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisiebijeenkomst wordt besproken.
 • De gespreksleider heeft een cursus op het gebied van gespreksleiding voor intervisie gevolgd bestaande uit minimaal twee dagdelen en een terugkombijeenkomst
 • de gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen

Deelname van advocaten aan de door ons georganiseerde intervisie-bijeenkomsten voldoet aan alle door de Nederlandse Advocaten gestelde voorwaarden.

Lees ook: Aan de slag met Intervisie

Hoe verloopt een intervisie-bijeenkomst voor advocaten

Tijdens de eerste intervisie-bijeenkomst zal de gespreksleider uitleggen wat intervisie is, hoe het allemaal werkt, welke verschillende rollen er zijn en hoe de intervisie verloopt. Vervolgens zullen we één of twee rondes met elkaar oefenen. De eerste keren is dat voor de meeste deelnemende advocaten wat onwennig en zoekend, waarna vanzelf routine hierin ontstaat.

Zodra de deelnemende advocaten aan elkaar en aan de systematiek van de intervisie gewend zijn, kunnen tijdens een intervisie bijeenkomst van 2 uren meerdere vraagstukken worden ingebracht en behandeld. Deze behandeling verloopt doorgaans in een vaste volgorde met meerdere fases. Desgewenst kan een intervisie-bijeenkomst worden gecombineerd met een ontbijt, lunch of diner.

Er zijn meerdere vormen van intervisie. Denk aan de incidentenmethode, de roddelmethode, de socratesmethode, de clinicmethode en de turbo-adviesronde. Hierbij hanteren wij de methodes zoals opgenomen in het Praktijkboek Intervisie van Monique Bellersen en Inez Kohlmann. De gespreksleider draagt de groep de diverse methodes voor en leert hoe deze worden toegepast. De groep kiest in overleg welke methode zij voor een specifiek vraagstuk wil volgen.

Bij voorkeur vindt de intervisie plaats door fysieke deelname op een fysieke locatie. Desgewenst kan ook worden gekozen voor een online bijeenkomst, bijvoorbeeld met applicaties als Zoom of Teams. De Nederlandse Orde van Advocaten staat deze digitale vorm in deze tijd van Corona tijdelijk toe.

Na afloop draagt de gespreksleider zorg voor verslaglegging en de toezending van de door de Nederlandse Orde van Advocaten goedgekeurde deelnamecertificaten.

Lees ook: Doel en Werkwijze Intervisie

Wie is je gespreksleider bij intervisie voor advocaten

Rond 2005 maakte mr. Marco Swart als advocaat voor de eerste keer kennis met intervisie en volgde hij daarvoor een opleiding bij OSR. Toen de VAAN in 2015 intervisie verplicht begon te stellen heeft hij bij Dialogue een nieuwe opleiding tot intervisie-gespreksleider gevolgd en is hij op basis daarvan inmiddels door de Nederlandse Orde van Advocaten gecertificeerd. Hij is daarnaast door The International Society of NLP gecertificeerd als NLP-Trainer. Hij volgt de socratische methode voor gesprekvoeringen.

Naast zijn rechtenstudie volgde Mr. Marco Swart enkele vakken filosofie, zoals argumentatieleer en ethiek. Daarnaast is mr. Marco Swart opgeleid als coach (zie ook: Coaching voor Advocaten) en is hij als zodanig gecertificeerd (door The International Society of NLP) als NLP-Master Practitioner en als NLP-Trainer en aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), het Internationaal Coaches Register (ICR) en het Alternative Dispute Register (ADR). Mr. Marco Swart heeft een uiteenlopende algemene rechtspraktijk.

Als gespreksleider intervisie begeleidt mr. Marco Swart meerdere intervisiegroepen, zowel op locatie als online. Dat doet hij ook voor advocatenkantoren en voor managementteams. Inmiddels betreft het tientallen bijeenkomsten per jaar met inmiddels meer dan honderden deelnemers. Deelnemers waarderen zijn intervisie-bijeenkomsten gemiddeld met een cijfer van 8 en hoger.

Meer informatie over intervisie voor advocaten

Heb je belangstelling om deel te nemen aan één van onze intervisiegroepen voor advocaten? Wij draaien op dit moment al de navolgende groepen. Laat ons weten naar welke groep je interesse uitgaat:

 • Intervisiegroep voor Arbeidsrechtadvocaten Zuid-Nederland
 • Intervisiegroep voor Advocaten met Algemene Praktijk
 • Intervisiegroepen voor Advocatenkantoren
 • Online Intervisie (zie info hieronder voor aanmelding)

Ben je als advocaat geïnteresseerd in het deelnemen aan een intervisiegroep of wil je graag eens met intervisie kennismaken? We komen graag met je in contact en nodigen je graag uit voor jouw deelname aan één van onze intervisiegroepen voor advocaten. Bel ons vrijblijvend op: 085 - 020 10 10 en vraag naar mr. Marco Swart.

Meld je nu hieronder aan voor één van onze online intervisie bijeenkomsten

Klik op de bestelknop hieronder en kies één van de komende data en tijdstippen van je voorkeur. Op dit moment hebben we de navolgende online intervisie bijeenkomsten gepland:

 • dinsdag 17 september 2024 van 10.00 tot 12.00 uur

Let op: Eind augustus maken wij de data voor het najaar bekend.

Na je registratie en betaling ontvang je van ons een email met de bevestiging van je betaling en van je aanmelding. De dag voor de online bijeenkomst ontvang je van ons de link voor de online bijeenkomst en verdere informatie. Na afloop ontvang je het door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende deelnamecertificaat. Deelname aan een online bijeenkomst van 2 uren levert je 2 opledingspunten op. 

Geschikt voor alle rechtsgebieden

Deelname aan onze online intervisies is geschikt voor alle rechtsgebieden. Advocaten uit allerlei uiteenlopende rechtsgebieden nemen aan onze intervisies deel en ervaren deze variatie aan ontmoetingen en uitwisselingen als verfrissend en verrijkend. De Nederlandse Orde van Advocaten stelt geen eisen of beperkingen aan het soort rechtsgebied waaraan je moet deelnemen voor je intervisies.

Samenvatting

 • Locatie: Online via Zoom
 • Prijs: € 110,00, excl. BTW
 • Voorbereiding: Na inschrijving ontvang je meer informatie
 • PO punten: 1 punt per uur, totaal 2 punten per bijeenkomst
 • Rechtsgebied: Algemene Praktijk, alle rechtsgebieden
 • Met maximaal 8 deelnemers veel ruimte voor individuele aandacht

Bestelknop:

Klik op de onderstaande bestelknop. Je wordt dan naar een pagina geleid waar je je meteen kunt registreren en betalen voor één van de komende online intervisie bijeenkomsten voor advocaten. Let op, het aantal plaatsen is beperkt.

Buy tickets for Online Intervisie voor Advocaten

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 25 jaar Vakkundige Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

9.1/10

128 beoordelingen

Goed

Goede structurele aanpak en begripvol luisterend naar beide partijen.
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy